Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

Det nasjonale arbeidet med oppvekstadministrative systemer avdekket behov innenfor området spesialpedagogikk. Nå er turen kommet til å starte arbeidet med å få på plass hensiktsmessige løsninger innenfor dette.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Systemstøtte for spesialpedagogikk for kommunal oppvekstsektor

Behov

Best mulig tiltak for det enkelte barnet. Riktig tilpasset opplæringstilbud og god bruk av kommunens læringsressurser. Sikre ivaretagelse av læringsmiljø. Gode arbeidsprosesser og ressursstyring på tvers; Helhetlig vedtaksoverblikk og sikker dokumenthåndtering. Styrke og effektivisere samarbeid på tvers av fagmiljø og sikre god involvering av foresatte. Sikre at lovverk og GDPR ivaretas.

Dialog

Dialogkonferanse gjennomført 24. april 2018 med påfølgende innspillsnotat og en-til-en-møter i juni. Andre kommuner er også invitert i prosessen. Det antas behov for utvikling av helt nye løsninger, så en form for utviklingsfase vil være nødvendig. Leverandørene skal komme med forslag til hvordan den kan gjennomføres ila august.