Barnehage i massivtre, Fagerlund

Klimavennlig bygg som bidrar i oppfyllelsen av kommunens energi- og klimaplan gjennom konkrete CO2-kutt ved valg av klimavennlig byggemateriale. Erfaring og gevinstanalyse viser også betydelig raskere byggetid og redusert byggestøy.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Klimagevinst Gran kommune
33-35% kutt i CO2-utslipp i materialbruk
sammenliknet med referansebygg
CO2-kutt i byggets levetid
143-175 tonn CO2-ekvivalenter
Raskere byggetid
4 måneder raskere
En barnehage i massivtre kan reises raskere enn en barnehage i tradisjonelle materialer - i dette tilfellet 8 måneder mot tradisjonelt 12 måneder for liknende referansebygg.

Om anskaffelsen

Fagerlund barnehage ble overtatt i to trinn høsten 2016: I august åpnet nybygget med tre avdelinger akkurat i tide til oppstart av barnehageåret. Den rehabiliterte delen av Fagerlund skole og uteanlegget ble overtatt primo oktober.

Prosjekt 950 Ny barnehage

Prosjektet skulle, etter kommunestyrets vedtak  3.4.2014 (k-sak 24/14), bygge ny kommunal barnehage med inntil 120 enheter på samme tomt som Fagerlund skole ligger. Barnehagen har nå etter ferdigstilling fem avdelinger, og huser ca 96 barn.

Økonomi

Kommunestyret vedtok etter anbudsrunden å øke den totale prosjektrammen fra 29 til 37 millioner kroner.

Bygging

Kontrakten gikk til Tronrud Bygg AS.  Arbeidet startet med å reise nybygg/tilbygg i massivtre, med tre avdelinger og personalrom, kjøkken o.a.  Byggearbeidene pågikk mens det var skoledrift på Fagerlund.  Ulempene ble søkt dempet i nært samarbeid mellom entreprenør og skole.  At nybygget ble bygget i massivtre var spesielt positivt her, for det ga vesentlig mindre støy enn andre typer arbeider, som for eksempel betongarbeid.