Barnehage i massivtre, Fagerlund

Klimavennlig bygg som bidrar i oppfyllelsen av kommunens energi- og klimaplan gjennom konkrete CO2-kutt ved valg av klimavennlig byggemateriale. Erfaring og gevinstanalyse viser også betydelig raskere byggetid og redusert byggestøy.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Klimagevinst Gran kommune
33-35% kutt i CO2-utslipp i materialbruk
sammenliknet med referansebygg
CO2-kutt i byggets levetid
143-175 tonn CO2-ekvivalenter
Raskere byggetid
4 måneder raskere
En barnehage i massivtre kan reises raskere enn en barnehage i tradisjonelle materialer - i dette tilfellet 8 måneder mot tradisjonelt 12 måneder for liknende referansebygg.

Om anskaffelsen