Elektroniske mannskapslister

Som en av landets største byggherrer og eiendomsbesittere er Oslo kommune opptatt av at det som skjer på sine eiendommer foregår på en ryddig måte og ikke er med på å fremme korrupsjon og kriminalitet i bygge/anleggs bransjen
Derfor ønsker de å få bedre kontroll med alle arbeidstakere som utøver arbeide på kommunens eiendom, dette gjelder alle typer arbeide, store som små prosjekter og vedlikeholdsarbeid.
Dette vil også bedre samhandlingen med de myndigheter som foretar kontroller og revisjoner i forbindelse med arbeider på kommunens eiendommer.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Behov

Kommunen inviterte leverandører til dialog

Interesserte leverandører ble invitert til til dialogkonferanse og formålet med konferansen var å etablere en tidlig dialog med markedet med den hensikt å presentere Oslo kommunes behov nærmere, for å informere og få markedets respons og tanker knyttet til behovet.
Leverandørene fikk anledning til å komme med løsningsforslag for deretter å presentere disse i en til en møter med kommunen