LæringsAPP for smarttelefoner

Gjennom Norad utlyste Norge i januar en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon for syriske flyktningebarn. Målet med appen er at syriske barn skal lære å lese, uavhengig av hvor de befinner seg.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Om anskaffelsen

Om EduApp4Syria

Anslagsvis 2,5 millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang på grunn av konflikt. Mange lever med traumer og et høyt stressnivå, som også påvirker læringsevnen.

Norge tok derfor derfor tatt initiativ til å få utviklet en applikasjon for smarttelefon som kan hjelpe syriske barn å lære å lese og bedre deres psykososiale velvære.

Dette skjedde i form av en internasjonal innovasjonskonkurranse i samarbeid med flere partnere bl.a. Nasjonalt Program for leverandørutvikling.

Norad mottok 78 tilbud fra leverandører i 31 land i den innledende EduApp4Syria-konkurransen. Fem leverandører ble valgt ut til neste runde og mottok finansiering for å videreutvikle spillforslagene sine til testbare spill. Basert på vurdering og testing av disse, gikk tre spill videre, før to spill nå er valgt som vinnere.

Les mer her: https://www.norad.no/eduapp4syria

Konkurransegrunnlag her: https://www.norad.no/en/front/thematic-areas/education/innovation/eduapp4syria/competition-documents/