LæringsAPP for smarttelefoner

Gjennom Norad utlyste Norge i januar en internasjonal innovasjonskonkurranse for å utvikle en spillbasert mobilapplikasjon for syriske flyktningebarn. Målet med appen er at syriske barn skal lære å lese, uavhengig av hvor de befinner seg.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Om anskaffelsen