Nytt Østfoldsykehus

av Gørill Horrigmoe

Nytt Østfoldsykehus skal gi et helhetlig spesialisttjenestetilbud til befolkningen i Østfold. All akuttvirksomhet samles i nytt sykehus på Kalnes fra 2015.