Nytt Østfoldsykehus

Nytt Østfoldsykehus skal gi et helhetlig spesialisttjenestetilbud til befolkningen i Østfold. All akuttvirksomhet samles i nytt sykehus på Kalnes fra 2015.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Om anskaffelsen

Nybygget blir på 82.500 kvm2 og har en kostnadsramme på drøyt 5 mrd NOK.

Prosjekt nytt Østfoldsykehus/Helse Sør-Øst skal gjennomføre leverandørutviklingsaktiviteter på noen utvalgte områder for å kunne oppnå innovasjon og økt konkurranse.

I første omgang ble det gjennomført en informasjonskonferanse der det ble gitt mer detaljert informasjon om byggprosjektet mht. tidsplan og entreprisestrategi.

Et av de store fokusområdene for dette byggeprosjektet er BIM (Bygningsinformasjonsmodell). BIM er en måte å digitalisere informasjon på – med dette kan man utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye måter. I prosjekt nytt Østfoldsykehus, lager prosjekteringsgruppen en fullstendig 3D modell av prosjektet.

Deretter ble det arrangert en dialogkonferanse om bruk av BIM – muligheter og utfordringer for entreprenører, underleverandører og produsenter med henblikk på produksjonsplanlegging, prefabrikasjon mm.

Den internasjonale organisasjonen buildingSMART ble kontaktet for å gi innspill til den videre prosess, med den målsetting å gi leverandører informasjon /kompetanse for å ha mulighet til å konkurrere om leveranser til dette byggeprosjektet.