Påmelding- og konferanseverktøy

En anskaffelse av et system for administrasjon av møter og større fylkeskommunale arrangementer, vil bidra til at en del av dagens manuelle operasjoner blir digitalisert. Flere kjente systemer håndterer påmelding på flere digitale flater.
Når et arrangement er opprettet og invitasjon sendt ut til aktuelle møtedeltakere/kursdeltakere, ønskes det at det automatisk går en melding tilbake til den påmeldte om at vedkommende er påmeldt, at en får oversikt over øvrige møtedeltakere og tilgang til oppdatert program for arrangementet. Fordeler vi ser med en ny løsning:
• Redusere/fjerne manuelle arbeidsprosesser for administratorer i fylkeskommunen
• Bedre brukeropplevelse ved å kunne betjene påmelding/avmelding selv digitalt
• Økt utnyttelse av teknologi

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

En behovskartlegging ble gjennomført blant ulike utvalgte brukere.

Dialog

Det ble gjennomført en dialogkonferanse med etterfølgende én til én - samtaler med leverandører 10. april 2019.