Nasjonal reiseplanlegger

Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er involvert, og reisene krysser fylkesgrensene. Statens vegvesen har nå lansert en betaversjon på dit.no

Aktører

Sist oppdatert

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen