Nasjonal reiseplanlegger

Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er involvert, og reisene krysser fylkesgrensene. Statens vegvesen har nå lansert en betaversjon på dit.no

Aktører

Sist oppdatert

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Målet med nasjonal reiseplanlegger er at reisende skal kunne planlegge en reise fra dør til dør i hele landet og betale for hele reisen på ett sted – i nasjonal reiseplanlegger. Gjennom å gjøre det lettere å reise kollektivt, skal den nasjonale reiseplanleggeren bidra til at flere velger kollektivt når de skal reise. Den første versjonen av nasjonal reiseplanlegger vil oppfylle deler av ambisjonsnivået, og skal utvikles i løpet av 2016.

Nasjonal reiseplanlegger skal:

  • Gjøre det enkelt å få fullstendig og konkurransenøytral informasjon om reisealternativer i hele Norge – uavhengig av transportmiddel og tilbydende selskap.
  • Gi de reisende oppdatert informasjon om avvik og alternative reiseruter så tidlig som mulig, slik at de best mulig kan planlegge sin reise.
  • Bidra til at brukeren kan spare tid, ved at de kun trenger å forholde seg til én løsning: Reiseplanleggeren skal være komplett, integrere billettering og ha markedets beste brukergrensesnitt.
  • Ta høyde for integrasjon med fremtidige tilleggstjenester, som for eksempel reservasjon av innfartsparkering og kundetilpassede varslinger.

Alle kollektivselskap vil rapportere inn data til den nasjonale rutedatabasen, i henhold til kunngjøringsplikten. Basert på et fullstendig datasett, vil den nasjonale reiseplanleggeren levere nasjonale og konkurransenøytrale søk. Det vil utover dette være mulig for kollektivselskap som ønsker det, å tilby nasjonale og konkurransenøytrale søk i deres egne, lokale reiseplanleggere.

Se nettversjonen av løsningen her