Inkontinensprodukter

av Gørill Horrigmoe

Nytt pilotprosjekt er etablert mellom Oslo kommune og Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Anskaffelsen er inkontinensprodukter til institusjonsbruk.