Inkontinensprodukter

Nytt pilotprosjekt er etablert mellom Oslo kommune og Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Anskaffelsen er inkontinensprodukter til institusjonsbruk.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

Oslo kommune vil i samarbeid med Nasjonalt og Regionalt program for leverandørutvikling invitere til en dialogkonferanse i forbindelse med at kravspesifikasjonen for inkontinensprodukter skal ferdigstilles februar/mars 2012. Med inkontinensprodukter menes: Bleier, kladder, nettingtruser og underlag/beskyttelse til institusjonssenger.

Tverrfaglig anskaffelsesteam 
Det er etablert et tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT) bestående av 5 personer med helsefaglig bakgrunn og en husøkonom fra ulike sykehjem i kommunen. Prosjektleder er innkjøpsrådgiver Åse Bjørnstad fra Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp. Prosjektleder har juridisk bistand i prosjektet.

Aktiviteter i prosjektet: