Pågående anskaffelse

Automatisk bagasjehåndtering

Avinor etterlyser innovasjonspartnere til samarbeid om utviklingen av et system for automatisk bagasjehåndtering mellom bagasjehall og fly med mål om økt sikkerhet og forbedret effektivitet.

Prosess

Behovskartlegging

Avinor har gjennomført en behovskartlegging og kartlagt leverandører og løsninger

Dialog

Avinor arrangerte digital dialogkonferanse med påfølgende én-til-én møter med aktuelle leverandører og utviklingsmiljøer den 17.juni 2020

Utvikling

Avinor har intensjoner om å inngå avtale om utvikling av en løsning for automatisert bagasjehåndtering. Hvilket utviklingsløp det blir avgjøres etter dialogkonferansen.

Testing

Avinor vil avslutte utviklingsløpet med avsluttende tester for funksjonalitet og kapasitet

Anskaffelse

Dersom testene gir de resultatene Avinor ønsker vil det bli foretatt en anskaffelse av løsningen

Avinor har opprettet en egen side der du kan lese mer om prosjektet og laget en film som beskriver oppgaven: