Automatisk bagasjehåndtering

Avinor etterlyser innovasjonspartnere til samarbeid om utviklingen av et system for automatisk bagasjehåndtering mellom bagasjehall og fly med mål om økt sikkerhet og forbedret effektivitet.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Om anskaffelsen

Prosess

Behovskartlegging

Avinor har gjennomført en behovskartlegging og kartlagt leverandører og løsninger

Dialog

Avinor arrangerte digital dialogkonferanse med påfølgende én-til-én møter med aktuelle leverandører og utviklingsmiljøer den 17.juni 2020

Utvikling

Avinor har intensjoner om å inngå avtale om utvikling av en løsning for automatisert bagasjehåndtering. Hvilket utviklingsløp det blir avgjøres etter dialogkonferansen.

Les mer

Avinor ved Oslo Lufthavn (OSL) undertegnet medio juli 2023 innovasjonskontrakten med det Hollandske selskapet Vanderlande for utvikling og Proof of Concept (PoC) av helautomatisk bagasjepakking og autonom transport i bagasjehallene. Innovasjonsprosjektet innledet fase 1, den 2. november 2023.

Testing

Avinor vil avslutte utviklingsløpet med avsluttende tester for funksjonalitet og kapasitet

Anskaffelse

Dersom testene gir de resultatene Avinor ønsker vil det bli foretatt en anskaffelse av løsningen