Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

I regi av Skåppå Kunnskapspark inviterer seks kommuner i Nord Gudbrandsdal til samarbeid for å utvikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy.

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Østlandet

kjersti.granaasen@lup.no
480 52 856

Om anskaffelsen

Prosess

Forprosjekt

Høsten 2019 gjennomførte Skåppå et for-prosjekt med der muligheter for utvikling ble drøftet med interesserte leverandører. Tilbakemeldingene de fikk har videre resultert i igangsatte før-kommersielle anskaffelse for utvikling av framtidens lokale flomvarslingsverktøy.

Vurdere behov

Flom og beredskap er et kommunalt ansvar. Dette er svært krevende, spesielt for små kommuneadministrasjoner, og påfører kommunene store kostnader i arbeidet med å håndtere flomsituasjoner, sikre innbyggernes trygghet og gjenopprette skader fra flomskader.

Les mer

Det er derfor et behov for å finne en løsning som kan predikere lokale varsler for flom, og som gjør det mindre personavhengig for kommunene.

Dialog med markedet

Gjennom anskaffelsesprosedyren før-kommersiell anskaffelse vil de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen utfordre markedet til å utvikle et nytt og framtidsrettet verktøy for flomvarsling, som kan predikere flom på lokalt nivå 1-3 dager før den inntreffer. 

Les mer

Målet med prosjektet er å redusere kostnadene og risikoen knyttet til flom både før, under og etter en flomhendelse.

Sammen med teknologileverandører og andre relevante aktører ønsker de å utvikle et innovativt verktøy for flomvarsling på lokalt nivå ved å kombinere ny teknologi med tilgjengelig data.

Ved å finne en løsning kan gevinsten være store samfunnsbesparelser knyttet til hver enkelt flom, og vil gagne både kommuner, vegmyndigheter, forsikringsbransjen og andre private næringsaktører.

Forskingsrådet har bevilget 8 millioner kroner til prosjektet.

Dialogkonferanse arrangeres den 10. juni 2020  kl. 09.00-13.00, sammen med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Veiledende kunngjøring på Doffin HER.

Dialognotat med program samt link til påmelding HER. 

 

 

Før-kommersiell anskaffelse konkurranse

Utviklingsprosessen gjennomføres i ulike faser.

Les mer

Fase 1:
Utvikling av løsningsforslag (28. oktober 2020 – 31. januar 2021 kl 12.00)

Etter en prekvalifisering har fire selskap inngått kontrakt om å utarbeide et løsningsforslag for prototype basert på oppdragsgivers krav.

De fire selskapene er Sintef Energi, Sweco Norge AS, Pipelife Norge AS og Skred AS

Fase 2:
Utvikling av prototype (15. februar 2021 kl. 12.00 – 14. januar 2022 kl 12.00)

Fase 3:
Felttesting av løsningen (9. februar 2022 kl 12.00 – 28. oktober 2022 kl 12.00)

Seks kommuner i Nord Gudbrandsdal inviterer til samarbeid for å utvikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy