Pågående anskaffelse

Flomrespons – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

I regi av Skåppå Kunnskapspark inviterer seks kommuner i Nord Gudbrandsdal til samarbeid for å utvikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy.

Prosess

Forprosjekt

Høsten 2019 gjennomførte Skåppå et for-prosjekt med der muligheter for utvikling ble drøftet med interesserte leverandører. Tilbakemeldingene de fikk har videre resultert i igangsatte før-kommersielle anskaffelse for utvikling av framtidens lokale flomvarslingsverktøy.

Vurdere behov

Flom og beredskap er et kommunalt ansvar. Dette er svært krevende, spesielt for små kommuneadministrasjoner, og påfører kommunene store kostnader i arbeidet med å håndtere flomsituasjoner, sikre innbyggernes trygghet og gjenopprette skader fra flomskader.

Les mer

Det er derfor et behov for å finne en løsning som kan predikere lokale varsler for flom, og som gjør det mindre personavhengig for kommunene.

Dialog med markedet

Gjennom anskaffelsesprosedyren før-kommersiell anskaffelse vil de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen utfordre markedet til å utvikle et nytt og framtidsrettet verktøy for flomvarsling, som kan predikere flom på lokalt nivå 1-3 dager før den inntreffer. 

Les mer

Målet med prosjektet er å redusere kostnadene og risikoen knyttet til flom både før, under og etter en flomhendelse.

Sammen med teknologileverandører og andre relevante aktører ønsker de å utvikle et innovativt verktøy for flomvarsling på lokalt nivå ved å kombinere ny teknologi med tilgjengelig data.

Ved å finne en løsning kan gevinsten være store samfunnsbesparelser knyttet til hver enkelt flom, og vil gagne både kommuner, vegmyndigheter, forsikringsbransjen og andre private næringsaktører.

Forskingsrådet har bevilget 8 millioner kroner til prosjektet.

Dialogkonferanse arrangeres den 10. juni 2020  kl. 09.00-13.00, sammen med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Veiledende kunngjøring på Doffin HER.

Dialognotat med program samt link til påmelding HER.