5. generasjons svømmeanlegg

Færder og Tønsberg kommune har inngått et interkommunalt samarbeid om et felles nytt "Generasjon 5"- svømmeanlegg, og har en intensjon om å realisere anlegget så det åpnes senest første halvår 2024. Ambisjonene for et "Generasjon 5"-svømmeanlegg utfordrer markedet til å tenke nytt - spesielt i forhold til konverteringsevne fra idrettsarrangement til publikumstilgang og "grønne løsninger".

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

Ønsket innhold i svømmeanlegget er basert på en grundig brukerinvolvering. Følgende hovedelementer er skissert i prosjektet:

Les mer
 • Konkurransebasseng 25x21m med mulig 50m innenfor vedtatt budsjett
 • Familiebad med småbarnsbasseng, boblebad, sklier, basseng med bla. bølger og motstrøm
 • Eget opplæringsbasseng hvis mulig innenfor kostnadsrammen
 • Basseng med 10 m stup
 • Velværeavdeling
 • Varmtvannsbasseng/terapi med hev/senk bunn 12,5×8,5m
 • Ulike installasjoner for hopp, stup, klatring mv.
 • Sauna
 • Utebad. Ønsket innhold i utebadet er et hovedbasseng 25×15,5m, et småbarnsbasseng sirkel på 30m², et boblebad sirkel på 10m², en kaldkulp 2x2m og et lite basseng 3x6m. Boblebadet, kaldkulpen og lite basseng skal være helårsbasseng.
 • Div. garderober ca 700m²
 • Vestibyle og kafe/kjøkken ca 250m²
 • Sosiale rom og aktivitetsrom ca 350m²
 • Apparatrom og spinningrom ca 350m²
 • Motorikk og tørrtrening stup høyde 7m ca 250m²
 • Totalt ca 2000m² vannflate. Totalt bruttoareal ca 9000m²

Dialog

Dialogkonferansen er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for, og gjennomføringen av, byggeprosjektet for å oppnå det "Generasjon 5"-svømmeanlegget som Tønsberg og Færder kommune har behov for.

Les mer

I dialogen med markedet var det ønskelig å innhente mer kunnskap utfra målsettingene med fokus å disse områdene:

 • Hvilke gjennomføringsmodell og entrepriseform vil være hensiktsmessig for dette prosjektet?
 • Fremtidsrettede tekniske løsninger for alle tekniske anlegg i bygget. Stikkord: optimalt inneklima, lave driftskostnader, energieffektivitet, konverteringsevne
 • Reduksjon av klimagassutslipp for materialer.
 • Miljøvennlig avfallshåndtering i bygge- og driftsfasen.
 • Fossilfri byggeplass/utslippsfri byggeplass

Overvekten av anbefalingene fra dialogen var at samspill var mest egnet som gjennomføringsform for et nytt svømmeanlegg. Prosjektgruppen fremmer derfor nå et forslag til politikerne med å engasjere rådgivere, arkitekt og entreprenør for fase 0 (overordnet romprogram/enkel ark skisse og kostnadsvurdering).

Etter avsluttet fase 0, hvis politikerne syns innhold og kostnad er ok, så går prosjektet videre til fase 1 ( forprosjekt, kalkulasjon og kontrakt for gjennomføring), og så til fase 2 ( detaljprosjekt, utførelse og overlevering). Prosjektet kan avsluttes etter fase 0 og fase 1 om ikke resultatet svarer ut forventningen til kostnadsramme og innhold.

 

 

 

Konkurranse

Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise hvor byggherre, entreprenør, arkitekt og rådgivere deltar. Entreprisen vil deles opp i tre faser.

Prosjektet stoppet opp og ble utsatt grunnet ny politisk vurdering