Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Kjersti Granaasen

Kjersti Granaasen

Innovasjonspådriver Innlandet

kjersti.granaasen@nho.no
48052856

Prosess

Kick-off, behovskartlegging

Onsdag den 16. oktober gikk startskuddet med en felles kick-off. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer som vi opplever med snørydding og drift av vinterveg. På samlingen var det samlet mange aktører som blir berørt når det snør eller det er glatte veger. Brøytemannskaper, vegforvaltere, servicetorget, innbyggere, hjemmetjenesten, nødetater, taxisjåfører og lastebilsjåfører var alle representert på kick- offen.

Les mer

Kartlegge behov og utfordringer Gode tjenester skapes på bakgrunn av god innsikt i faktiske behov. Målet for gruppearbeidet var Kartlegge dagens brukerreise er en steg-for-steg-beskrivelse av hvordan vi opplever dagen utfordringer med vintervegen  Vi skal kartlegge hvordan den eksisterende tjenesten leveres og oppleves.  Vi skal kartlegge alt som gjøres i dag, både det som er synlig og det som er skjult

Nyhetsbrev

Les mer

Her vil du finne en serie med nyhetsbrev fra prosjektgruppa i smart vintervei.

Dialogkonferanse

Smart Vintervei leter etter partnere i næringslivet som kan hjelpe oss å finne frem til enda bedre og smarte løsninger for snørydding.

Les mer

På bakgrunn av dialognotatet ble leverandører, bransjeforeninger, fagmiljø og andre interessenter til dialogkonferanse.

Over 100 deltakere deltok på konferansen som ble avholdt på Lillehammer i begynnelsen av desember 2019.

På konferansen ble det holde faglige innledninger fra Statens vegvesen, Meterologisk institutt og Avinor.

Engasjementet var stort da deltakerne ble utfordret til å lage en visjon for fremtidens vinterdrift av veg samt å beskrive dagens og fremtidens løsninger. Presentasjoner, deltakerliste og andre aktuelle dokumenter fra konferansen finner du her. 

Dialogmøter 1-1

I etterkant av leverandørkonferansen ble markedet invitert til 1-1-dialogmøter.

Les mer

På disse møtene fikk leverandørene mulighet til å møte oppdragsgiver for å presentere sin ide.

Du kan lese mer om dialogmøtene her.

Kunngjøring av konkurranse

Innovasjonsfokus for innovasjonspartnerskapet Smart vinterveg er "Smart Vinterdrift med effektiv planlegging og riktig informasjon.

Les mer

Informasjonsmøte for leverandører

Interesserte leverandører inviteres til informasjonsmøte: "Smart Vinterdrift med effektiv Planlegging og riktig Informasjon".

Les mer

For informasjon og påmelding se HER. 

Prekvalifisering

Det var et meget sterkt felt av tilbydere som konkurrerte i prekvalifiseringen til innovasjonspartnerskapet "Smart vinterveg".

Les mer
Oppdragsgiver mottak i alt 16 søknader om deltakelse og følgende firmaer har blitt invitert til å levere tilbud – Betelo AS, Etc Electric Time Car AS, Geodata AS, Ikomm AS, Innit AS og Scanmatic AS.
Selve konkurransen blir gjennomført som konkurranse med forhandling. Frist for innlevering av første tilbud var 4. september 2020. Det planlegges å inngå utviklingskontrakt  innen utgangen av november 2020.Tidsrammen for utviklingsfasen er desember 2020 – april 2022.Oppdragsgiver har høye mål og er ute etter en løsning der dagens maskinpark kobles sammen med teknologiske løsninger som gir effektiv planlegging av vinterdriften og riktig informasjon til ulike brukergrupper. Det er en målsetting at den utviklede løsningen skal kunne selges og tas i bruk lokalt, nasjonalt og internasjonalt og at den kan brukes uavhengig av eierskap til veg.

Innovasjonskontrakt til utviklingspartner

Kunstig intelligens skal sikre Mjøsbyene bedre og billigere brøyting

Les mer

Innovasjonskontrakt i Smart Vinterveg til Betelo AS

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart vinterveg skal driftsoppgaver i forbindelse med brøyting og strøing automatiseres. Teknologien leveres av den lille trondheimsbedriften Betelo AS, som feide store konkurrenter av banen i anbudsprosessen. 

Løsningen vil kombinere værobservasjoner fra innbyggerne med maskinlæring og egne målestasjoner. Når det trengs å brøyte eller strø utkalles mannskap helt eller delvis automatisk.  Gjennom en publikumsløsning får innbyggerne oversikt og mulighet til å gi tilbakemeldinger. 

Betelo sitt tilbud ble vurdert som best innen både kvalitet og gjennomføringevne/utviklingsløp, og nest best på kostnad.

Betelo skal videreutvikle sitt eksisterende system mLogg.

mLogg sin eksisterende funksjonalitet dekker allerede noe av kommunenes behov, men i tillegg skal en god del ny funksjonalitet utvikles og testes i prosjektet:

  • Dynamisk rute-/rodeplanlegging basert på tidligere drift, sanntidsmålinger fra felt og prognoser med maskinlæring.
  • Egne vær- og målestasjoner med bl.a. kamera på utvalgte plasser i kommunen
  • Del-/helautomatisk utkalling
  • Kobling/integrasjon mellom mLogg og maskiner og utstyr
  • Forbedringer sjåførstøtte og for driftsledere
  • Samarbeidsfunksjon for entreprenører
  • Utvidelse av publikumsløsning med mulighet for avvik og meldinger
  • Administrasjon, kontraktsoppfølging og rapporter for driftsleder/vegforvalter
  • «Markedsplass» (kjøp/salg/leie) for oppdrag og utstyr

Les mer om valget av utviklingspartner. 

 

Om anskaffelsen