Trygghetsskapende produkter

Anskaffelsen omfatter responssentertjenester og trygghetsskapende produkter, ikke medisinske tjenester.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen