Stavanger kommune

Stavanger kommune ligger i Rogaland fylke og har rundt 133 000 innbyggere. Stavanger har de siste årene gjennomført flere spennende innovative anskaffelser. Stavanger er først ut i Norge med å teste ut den nye konkurranseformen innovasjonspartnerskap. Kommunen har vært partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling siden start.

Relaterte anskaffelser (4)

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…

Innovativ anskaffelse av signalanlegg på Lervig sykehjem

Nytt sykehjem som stod ferdig juni 2017 og oppstart av drift januar 2018. Et bygg i urbane omgivelser, 7 etasjer, 123 plasser fordelt på 15 boenheter. Anskaffelsen av signalanlegget ble trukket ut av totalentreprisen og gjennomført som en innovativ anskaffelse…

Aktivisering og egenmestring

Stavanger kommune har gjennomført Norges første innovasjonspartnerskap. Gjennom denne nye innkjøpsprosedyren ønsket de å få fram nye løsninger på utfordringer de har i heldøgnsomsorgen. Aktivisering og egenmestring var stikkord i prosjektet.

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Stavanger kommune ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral. Anskaffelsen ble lagt på is, fordi eksterne konsulenter estimerte 40 mill i kostnader. Gjennom en innovativ offentlige anskaffelsesprosess endte kostnaden på kun 1,25 mill.