Lyse

Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Konsernet er heleid av 14 kommuner og deres verdiskaping går tilbake til fellesskapet.

Med over 100 års vannkrafthistorie er Lyse blant landets største produsenter av fornybar vannkraft.

Nasjonalt har konsernet blitt en betydelig utfordrer innen fiberbasert bredbånd og de leverer produkter og tjenester under merkevarene Altibox, Ice og Smartly. Til grunn ligger arbeidet med bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge.

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark og teller i 2022 over 1700 ansatte.

Mer om Lyse-konsernet

Relaterte anskaffelser (1)

StartOff – Beslutningsverktøy for morgendagens grønne kraftsystem

Målet om utfasing av fossil energi samt tilrettelegging for næringsutvikling legger et stort press på strømnettet. For å møte etterspørselen trengs nytt nett, raskere. Det koster å bygge nytt strømnett, og det er i hovedsak kundene som betaler gjennom nettleien.…