Helse Vest RHF

Helse Vest RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Vestland og Rogaland. Foretaket rommer 29 000 ansatte, 50 sykehus og institusjoner og skal sørge for spesialisthelsetjenester til 1,1 millioner mennesker. Budsjettet er på 30 milliarder kroner i 2020.

Helse Vest eier fem helseforetak og et aksjeselskap; Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. For mer informasjon, se; www.helse-vest.no

Relaterte anskaffelser (2)

Styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester

Forekomsten av kreft i Norge øker, og nye behandlingsformer utvikler seg raskt. Flere pasienter overlever kreftbehandling, og mange lever lenger med kreft. Dette skaper et økende behov for helsehjelp, samtidig som man har utfordringer med å skaffe nok helsepersonell. Sykehusene…

Tørket blodplasma

For å sikre tilgang på og for å bli selvforsynt med tørket blodplasma ønsker Helse Bergen å etablere teknologi for egen produksjon av tørket blodplasma. Målet er å dekke etterspørsel og beredskap av tørket blodplasma ved alle sykehus, i kommunehelsetjenesten,…