Helse Vest RHF

Helse Vest RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Vestland og Rogaland. Foretaket rommer 29 000 ansatte, 50 sykehus og institusjoner og skal sørge for spesialisthelsetjenester til 1,1 millioner mennesker. Budsjettet er på 30 milliarder kroner i 2020.

Helse Vest eier fem helseforetak og et aksjeselskap; Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. For mer informasjon, se; www.helse-vest.no

Relaterte anskaffelser (1)

Tørket blodplasma

For å sikre tilgang på og for å bli selvforsynt med tørket blodplasma ønsker Helse Bergen å etablere teknologi for egen produksjon av tørket blodplasma. Målet er å dekke etterspørsel og beredskap av tørket blodplasma ved alle sykehus, i kommunehelsetjenesten,…