Oslo kommune

Fylket og by-kommunen ligger i det sentrale østlandsområdet, innerst i Oslofjorden og har 658 390 innbyggere (per 1. januar 2016).

Kontaktinformasjon

Nettside

https://www.oslo.kommune.no/?lang=no_NO

Relaterte anskaffelser (13)

Materialgjenvinning av finstoff

Startoff Tenk sirkulært

For å nå sine ambisiøse mål for klima og miljø, ønsker Oslo kommune å gjøre det enklere for ansatte og virksomheter å ta i bruk sirkulære løsninger. Det handler om å velge reparasjon, ombruk, leie, sambruk eller å velge bærekraftige…

StartOff – deling av kommunalt utstyr

For å nå sine ambisiøse mål for klima og miljø, vil Oslo kommune utnytte utstyr de eier bedre ved å dele mer og kjøpe mindre, uten at det går utover driften. Kommunen etterspør nå en deleløsning for maskiner og utstyr,…

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

SMELT

Oslo kommune ved Bymiljøetaten , Trondheim kommune ved Byutvikling og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø. Målsettingen med samarbeidet er å få utviklet en løsning som kan fjerne snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima-…

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Senter for fremtidig helse (C3), Sunnaas sykehus og Oslo kommune har 6-7 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bedre rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Løsningen(e) skal utvikles gjennom anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.

Klimasmart avfallstransport

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?

NODIG

Oslo kommune ønsket et gravefritt system for å koble bygårder til nye hovedvannledninger.

Velferdsteknologi i Omsorg+

Eldrebølge og færre hender i arbeid krever nye løsninger. Oslo kommune ønsket å gjennomføre en anskaffelse som etterspurte fremtidens løsninger opp mot kommende behov.

Elektroniske mannskapslister

Som en av landets største byggherrer og eiendomsbesittere er Oslo kommune opptatt av at det som skjer på sine eiendommer foregår på en ryddig måte og ikke er med på å fremme korrupsjon og kriminalitet i bygge/anleggs bransjen Derfor ønsker…

Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

Formålet med anskaffelsen er å etablere en rammeavtale for kjøp av registreringsverktøy til bruk i helse – og omsorgssektoren for registrering av opplysninger i kommunens fagsystem. Anskaffelsen omfatter verktøy for registrering, serviceavtale, administrasjonsverktøy og evt. standard applikasjoner som det pr…

Inkontinensprodukter

Nytt pilotprosjekt er etablert mellom Oslo kommune og Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Anskaffelsen er inkontinensprodukter til institusjonsbruk.