Skatteetaten

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Les mer på Skatteetaten.no

Relaterte anskaffelser (5)

Løsning for arkivering og journalføring ved hjelp av KI og maskinlæring

Skatteetaten ønsker utvikling av en eller flere løsninger som understøtter de ansatte med å ta en beslutning om arkivering og journalføring av dokumenter. Dette som ledd i etatens bestrebelser for å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Skatteetaten ønsker derfor gjennom denne…

Rapporteringsverktøy for virtuelle eiendeler

Det er et stort avvik mellom antall nordmenn som eier virtuelle eiendeler og det antallet som rapporterer disse eiendelene i skattemeldingen. Omtrent 10-15 prosent av eierne rapporterer opplysninger i skattemeldingen. Skatteetaten har en hypotese om at manglende kunnskap om skatteplikten…

Rammeavtale Facility Services

Skatteetaten inviterte leverandører til dialog i forbindelse med utlysningen av en ny rammeavtale for Facility Services. Denne rammeavtalen vil medføre en betydelig bunting av Skatteetatens avtaler innen FS-området, og kan komme til å inkludere leveranse av blant annet følgende tjenester…

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?

Modernisering av Folkeregisteret

En unik identitet i Folkeregisteret er inngangsnøkkelen til det norske samfunn og selve grunnlaget for en godt fungerende velferdsstat. Dersom Norge fortsatt skal ha et folkeregister som dekker samfunnets nåværende og fremtidige behov, må det tilpasse seg de utfordringer landet…