NTNU

Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet er Norges største universitet med 40 000 studenter og 6700 årsverk. Campus i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Relaterte anskaffelser

Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

Nytt bygg på campus Gløshaugen NTNU førte til den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo.

Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

UNINETT etablerte et nasjonalt prosjekt som har til formål å sikre at studentene skal få tilgang til digital eksamen, og at hele arbeidsflyten for digital eksamensavvikling digitaliseres.