NTNU

Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet er Norges største universitet med 40 000 studenter og 6700 årsverk. Campus i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Relaterte anskaffelser (4)

Digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video inkl opptak som inneholder fortrolige data

Anskaffelse av digitale verktøy som kan inngå i en digital tjeneste for trygg og sikker behandling av lyd og video (inkludert opptak) som inneholder fortrolige data. Trygg og sikker gjennomføring, opptak og behandling av samtaler ved NTNU er et permanent…

Digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger

Nytt undervisnings- og laboratoriebygg på Valgrinda, campus Gløshaugen NTNU

Nytt bygg på campus Gløshaugen NTNU førte til den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo.

Digital eksamen for universitets- og høgskolesektoren

UNINETT etablerte et nasjonalt prosjekt som har til formål å sikre at studentene skal få tilgang til digital eksamen, og at hele arbeidsflyten for digital eksamensavvikling digitaliseres.