Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.
Hovedkontoret ligger i Vadsø, og foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest.

Kontaktinformasjon

https://sykehusinnkjop.no/

Relaterte anskaffelser

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Prosjektet har som mål å utvikle løsninger for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sanntid i sykehus.

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er utstyr som det på grunn av Covid-19 er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i…

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet

Sykehuset Østfold ønsker å inngå et innovasjonspartnerskap der sykehuset sammen med private leverandører skal utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient selv, hjemme hos pasienten. 

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre…

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset. Helse Bergen vil vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor…