Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

Hovedkontoret ligger i Vadsø, og foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest.

Kontaktinformasjon

https://sykehusinnkjop.no/

Relaterte anskaffelser (12)

Mobilbasert spill for opplæring

Den dagen det nye sykehuset i Stavanger er klar for innflytting skal flere tusen ansatte ta i bruk ulike teknologiske løsninger. Opplæringen er godt i gang og for å understøtte prosessene ønsker sykehuset å anskaffe et mobilbasert spill.

Styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester

Forekomsten av kreft i Norge øker, og nye behandlingsformer utvikler seg raskt. Flere pasienter overlever kreftbehandling, og mange lever lenger med kreft. Dette skaper et økende behov for helsehjelp, samtidig som man har utfordringer med å skaffe nok helsepersonell. Sykehusene…

Nordic Initiative for Environmental Labelling of medical Supplies (NIELS)

Medical products are essential for maintaining modern and high-quality health care systems. At the same time, they can be a threat to both the environment and our health due to hazardous content, and a high level of resource exploitation. Five…

Fremtidens ambulansebåt

Sykehusinnkjøp og Helgelandssykehuset har som ambisjon at framtidas ambulansebåt må være grønn og innrettet på en måte som åpner for sikker og effektiv pasientbehandling også under transport. Gjennom dette forprosjektet finansiert av Forskningsrådet ønsker de å undersøke mulighetsrommet for å…

Mål og aktiviteter der pasienten er (MAP)

Innovasjonspartnerskapet har som mål å utvikle en digital løsning for samhandling mellom pasient og helsepersonell som bidrar til en god målstyrt prosess under gjennomføringen av behandlingsforløpet, og sikrer pasientens eierskap til egen behandling.

Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient

Sykehuset Østfold inviterer private leverandører til å inngå innovasjonspartnerskap for å utvikle fremtidsrettede løsninger/tjenester som gjør det mulig for pasienter å ta blodprøver hjemme med tilhørende analyse og overføring av resultater til sykehuset – som en naturlig del av trygg…

Hjerneslag – ny løsning for kontinuitet i rehabiliteringsprosessen

Innovasjonspartnerskapet Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune bygger videre på kunnskap og erfaring fra det avsluttede prosjektet mellom Center for Connected Care (C3), Oslo kommune og Sunnaas sykehus. Prosjektet skal utforske og utvikle en løsning på behov i pasientforløpet til…

Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner

Prosjektet har som mål å utvikle løsninger for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sanntid i sykehus.

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er utstyr som det på grunn av Covid-19 er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i…

Innovasjonspartnerskap – Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger for videobasert dialog mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video i tillegg til ordinær tale vil gi medarbeidere på AMK bedre…

Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset. Helse Bergen vil vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor…

Nyskapende pasientforløp – nye løsninger i kreftomsorgen

Sykehuset Østfold ønsker å realisere Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet for kreftpasienter. Innovasjonspartnerskapet skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging.