Forsvarsbygg

Som Norges største offentlige eiendomsaktør er Forsvarsbygg engasjert innen bygging, drift, utleie og salg av eiendom. Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 som resultat av et politisk vedtak. Forsvaret er deres største og viktigste kunde, men virksomheten har også andre kunder i både offentlig og privat sektor.

Relaterte anskaffelser

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for…

Oljeutfasing

Forsvarsbygg var på jakt etter innovative og kostnadseffektive måter å erstatte oljefyrt oppvarming med miljøvennlig energi. Til formålet gjennomførte de markedsdialog i form av en plan-og designkonkurranse. To vinnere ble kåret, og metoden for smartere innkjøp viste seg nyttig for…