Lillestrøm kommune

1.1.2020 ble kommunene Fet, Sørum og Skedsmo slått sammen til Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune er Norges 9. største kommune og hadde ved etableringen omtrent 87.500 innbyggere.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (3)

Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

Lillestrøm kommune ønsker en løsning for biladministrasjon og elektronisk kjørebok for sine over 400 kjøretøy. Behovet baserer seg på lovpålagte krav, i tillegg til et ønske om økt effektivisering, kontroll og kostnadsbesparelser relatert til forvaltning av kjøretøy.

Digitalt administrasjonssystem for utdanning og oppvekst

Den 1. Januar 2020 slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til ny kommune, Lillestrøm Kommune, en kommune med over 80.000 innbyggere. En kommunereform medfører endringer i organisasjon, administrasjon og har digitale konsekvenser. Det er opprettet en rekke prosjekter i kommunesammenslåingsprosessen,…

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.