Lørenskog kommune

Lørenskog kommune ligger i Viken fylke og har ca 48 000 innbyggere.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (5)

Elektronisk pasientjournal (EPJ) og administrasjonssystem

Lørenskog kommune ønsker et helhetlig EPJ som kan erstatte dagens tre systemer. Anskaffelsen har som mål å bidra til en moderne, fleksibelt og brukervennlig løsning som dekker kommunens behov. Både mot de ansatte og kommunens innbyggere. Virksomhets-områdene som skal dekkes…

Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

Målet med anskaffelsen er å utvikle en ny type samarbeidsmodell for prosjektet som omhandler Løkenåsveien 45 i Lørenskog kommune, der det offentlige og private går sammen for å løse fremtidens utfordringer.

Innovann – Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder

Bærum kommune har 14 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til fremtidsrettet overvannshåndtering i kommunene. I løpet av høsten 2020 vil Bærum kommune gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, medl formål å…

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.