Nye Veier AS

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Deres oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Deres veier skal redusere reisetid, knytte sammen bo- og arbeidsmarkedregioner samt sørge for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og tror på:

  • Helhetlig planlegging og utbygging.
  • Bygging av lengre veistrekninger om gangen.
  • Tidligere involvering av entreprenøren som skal bygge veien for å få de beste løsningene.
  • Å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.

 

Relaterte anskaffelser (1)

Ny Mjøsbru i tre

Brua vil kunne bli ni ganger så lang og tre ganger bredere enn den største trebrua som finnes i dag.