MazeMap
Tilgjengelig

Løsning fra

Finn frem på sykehus

Sist oppdatert
MazeMap har laget en løsning som hjelper pasienter, besøkende og ansatte på sykehus med å finne frem til riktig rom. Pasienter og besøkende blir mer selvhjulpne, og sykehuset sparer tid og ressurser når færre pasienter går seg vill og kommer for sent til timen sin.

Behovet: finn frem på Sunnaas

Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset er på 25.000 kvadratmeter, og består av 12 bygg med mange etasjer og lange korridorer.

Pasienter, pårørende og nyansatte har problemer med å finne frem på sykehuset, og mye tid og ressurser går med til å følge folk dit de skal. I mange tilfeller fører dette til at avtaler og behandlinger blir forsinket, og verdifull tid for pasientene og behandlerne går til spille.

I 2020 lyste Sunnaas sykehus ut konkurransen som et StartOff-prosjekt, og MazeMap vant frem med sin idéskisse. Minimumsløsningen (MVP) var klar i 2021, og har siden det blir videreutviklet.

StartOff

StartOff er et rammeverk for anskaffelser tilpasset startups. Det er en definert prosess med kontinuerlig veiledning, leverandøren får betalt underveis og veien mot en ny løsning er raskere med kun 15 uker utvikling. Passer for oppdragsgivere som ønsker nye løsninger, og ser muligheter ved å jobbe med gründerbedrifter.

Løsningen: innendørs kart og veibeskrivelse

Utfordringen rundt det å finne frem til et sted eller et bygg har lenge vært løst av karttjenester som Google Maps, men det har ikke løst behovet for å finne frem på store campus eller bygg.

– Det som er MazeMaps mål er å hjelpe folk å finne rom eller ressurser i store og komplekse bygg eller campus, som er typisk sykehus eller universitet. NTNU har 28 000 rom – hvordan vet du hvor du skal begynne å gå? spør administrerende direktør i MazeMap Thomas Jelle, som startet MazeMap nettopp for å hjelpe studenter med å finne frem på NTNU campus.

I MazeMap ser brukeren alle etasjene i bygget, og alle rommene i hver etasje. I tillegg ser man hvor man kan finne toalett, oppholdsrom, heis, kaffemaskin, møterom, informasjonsskranke, hjertestarter og liknende.

Andre karttjenester uten posisjoneringsteknologi har blitt prøvd ut på flere sykehus, uten at det har gitt de store resultatene.

– Nytteverdien har ikke vært så god. Uten innendørs posisjonering fungerer det ikke så bra – folk mister fort oversikt over hvor de er, forteller IKT-rådgiver og prosjektleder på Sunnaas Bjørn Kleven.

Dagens teknologi har gitt brukere en forventning om at ting skal fungere uten at de aktivt trenger å navigere eller tenke selv. Det skal være enkelt, sømløst og praktisk, og det har MazeMap vært bevisst på når de har designet integrasjonene med sykehusenes ulike systemer.

– Du får påminnelse på melding om timen på sykehus dagen før, og der kan vi legge inn en lenke til vår tjeneste. Klikker du på lenken, ser du rommet og bygget du skal møte opp til. Du kan også få hjelp til å navigere deg frem fra der du er, enten det er hjemmefra, fra parkeringsplassen eller fra resepsjonen på sykehuset, forteller Jelle.

MazeMap kan integreres i flere systemer som brukes på sykehuset. Digitale selvinnsjekk-kiosker kan bruke MazeMap sine karttjenester, og dele navigering med brukeren via QR-kode.

Alarmhåndteringstjenestene som blir brukt på sykehus, for eksempel DNV Imatis og BESTmate, kan integreres med MazeMap for å hjelpe helsearbeidere med å finne raskere frem når pasienter eller kollegaer bruker alarmen for å tilkalle assistanse.

MazeMap
I MazeMap får man hjelp til å finne frem fra A til B. Enten det er fra parkeringsplassen eller fra et annet bygg på sykehuset. Kartet har en tilleggsfunksjon for rullestolbrukere som unngår trapper og hindringer.

Nøkkelfunn

Nøkkelfunn fra Case-studier utført av MazeMap:

  • Når pasient ikke møter opp til konsultasjon, er det i 10% av tilfellene fordi pasienten ikke finner frem.
  • 80% av henvendelser i informasjonsskranker dreier seg om hjelp til å finne frem.

Gevinster på St. Olavs hospital

  • 30% reduksjon i konsultasjoner hvor pasienten ikke dukker opp.
  • Besparelse på 15 millioner kroner i året.

Tallene er basert på beregninger utført av St. Olavs hospital i 2015.

Gevinster

På Sunnaas må helsearbeiderne ofte følge pårørende rundt for at de skal finne frem. I løpet av en uke blir det fort en del timer som går bort til veivisning. Også pasienter sliter med å finne frem blant de 12 byggene, og det er ikke sjelden at de går seg vill.

Når en pasient kommer for sent eller ikke dukker opp til timen sin, så resulterer det i tapt tid for behandleren, men også for sykehuset som må avtale nye timer med pasientene.

– Ti prosent av tapte timer på sykehus handler om at pasienten ikke finner frem. En brukerstudie fra St. Olavs to år etter at de tok i bruk tjenesten, viser at de hadde en reduksjon i tapte timer på tretti prosent, som vil si en besparelse på 15 millioner kroner i året, hevder Jelle.

Sunnaas sykehus: - Dette er noe sykehusene trenger

Personvenombudet på Sunnaas har gjort en grundig risikoanalyse av løsningen, og konkludert med at det ikke lagres sensitive data. Løsningen som per i dag kun har vært tilgjengelig for internt bruk, vil bli tilgjengelig for pasienter og pårørende i oktober 2023.

– Mottakelsen har vært veldig bra. Dette er noe som sykehusene trenger fordi det er ikke lett å finne frem på sykehus. Helse Sør-Øst burde ha satt i gang dette for lenge siden, mener IKT-rådgiver og prosjektleder på Sunnaas sykehus Bjørn Kleven.

Sunnaas har identifisert et behov for en brukervennlig kartløsning som kan hjelpe klinikere med å navigere frem til den eksakte lokasjonen på utstyr som EKG, blærescannere og liknende. For å finne en løsning på dette problemet, har MazeMap søkt Pilot Helse om midler, og håper å ha en prototype klar tidlig 2024.

Les mer om erfaringene på Sunnaas sykehus.

MazeMap AS

  • Etablert som selskap i 2013, basert på et FoU-prosjekt ved NTNU.
  • NTNU var først ute med å bruke tjenesten i 2013, og St. Olavs hospital fulgte like etter.
  • I 2023 har MazeMap kontorer i Trondheim, London, Leeds, Roma, Paris, Palo Alto (California), Jacksonville (Florida), Singapore, Krakow og Melbourne.
  • MazeMap brukes av flere sykehus, universiteter, hoteller og konserner.
  • I tillegg til innendørs veiviser, tilbyr de tjenester for å finne ressurser som f.eks. ledige møterom og parkeringsplasser.

Leverandør

MazeMap

Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim

https://www.mazemap.com/

Kontaktperson:

Thomas Jelle

Administrerende direktør

thomas@mazemap.com+47 402 04 279

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no