Bodø Kommune

Prosjektet «Ny by – ny flyplass» er et av Bodø- og landsdelens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene – i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen.

 

Bodø kommunes nettsider om smart by satsingen finner du her.

Kontaktinformasjon

Rådmann

Rolf.Kare.Jensen@bodo.kommune.no

Prosjektleder Ny by ny flyplass

Daniel.Bjarmann.Simonsen@bodo.kommune.no

Innkjøpsleder

Oystein.Nilsen@bodo.kommune.no

Relaterte anskaffelser

Innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur

Gjennom innovasjonspartnerskapet Smart Arkitektur ønsker Bodø kommune å legge til rette for innovasjon og utvikling av en helhetlig IoT-plattform som skal understøtte samfunnsplanens mål om «Utvikling av en kompakt by og lokalsamfunn der nye løsninger skaper attraktive bo- og levekår,…

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.