Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret på en ressurseffektiv og bærekraftig måte. Vi skal også ivareta industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid. Forsvarsmateriell er med i partnerskapet for innovative anskaffelser

Les mer