Telemark Fylkeskommune

Telemark fylkeskommune har ca. 1.600 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunen er partner i det regionale programmet  i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) og er pådriver for bruk av innovative anskaffelser i fylket.

 

Kontaktinformasjon

E-post:

post@t-fk.no

Telefon:

35 91 70 00

Relaterte anskaffelser (4)

Journalsystem for den offentlige tannhelsetjenesten

"Munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt" - dette er visjonen for prosjektet som har som målsetning å utvikle tjenestens evne til samhandling, informasjonsdeling og analyse. På denne måten skal den offentlige tannhelsetjenesten i Norge kunne levere…

Fra idé til realisering – bærekraftige bygg

Kommunene og fylkeskommunen har en viktig samfunnsrolle med tanke på å ivareta klima- og miljø gjennom sine anskaffelser. Dette samtidig som de realiserer funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Bygg i Tre og Tredriveren ønsker å bidra til…

Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

Målsettingen er å anskaffe et verktøy som på en mest mulig rasjonell måte er et verktøy for tids- og kostnadseffektiv saksbehandling, organisering, bestilling og fakturering av skoleskyssen i Telemark. Verktøyet skal håndtere alle skysselever i Telemark, både i grunnskole og…

Helhetlig digitalt ledelsesverktøy

Telemark fylkeskommune hadde ambisjon om å etablere et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for kvalitets- og internkontroll, personalledelse og målstyring. Målsettingen var å anskaffe en løsning for å gjennomføre arbeidsprosessene på en mest mulig rasjonell måte og gi oppdatert informasjon om internkontroll…