Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune bidrar i utviklingen av et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle.
 

Relaterte anskaffelser (5)

Journalsystem for den offentlige tannhelsetjenesten

"Munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt" - dette er visjonen for prosjektet som har som målsetning å utvikle tjenestens evne til samhandling, informasjonsdeling og analyse. På denne måten skal den offentlige tannhelsetjenesten i Norge kunne levere…

Nytt fylkeshus Rogaland

Når det nye fylkeshuset står ferdig i 2025, skal det være kontorplass i bygget til alle som har arbeidssted Stavanger. I dag er fylkets sentraladministrasjon i Stavanger spredt på mange bygg. Rogaland fylkeskommune ønsker å redusere CO2-utslipp fra sine byggeplasser,…

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Drift av fylkesveier i Rogaland

Rogaland fylkeskommune planlegger i tiden framover å utlyse flere konkurranser på drift av fylkesveinettet. Årlig bruker fylkeskommunen omlag 150 millioner kroner på disse driftskontraktene.

Dagsturhytter i Rogaland

Dagsturhyttene har på få år rukket å bli en stor suksess i Vestland fylke. Nå kommer dagsturhyttene til Rogaland hvor alle 23vkommunene er med i prosjektet med sin egen dagsturhytte som et lavterskeltilbud for turgåere.