Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke har i overkant av 266 000 innbyggere. Ålesund er fylkets største by, Molde er sete for fylkesadministrasjonen, mens Kristiansund er oljebyen i Møre og Romsdal. Rindal kommune blir innlemmet i Trøndelag fylke, mens deler av Hornindal kommune blir innlemmet i Møre og Romsdal (fra Sogn og Fjordane).

Relaterte anskaffelser (5)

Journalsystem for den offentlige tannhelsetjenesten

"Munnen er en del av kroppen, i hvert fall digitalt" - dette er visjonen for prosjektet som har som målsetning å utvikle tjenestens evne til samhandling, informasjonsdeling og analyse. På denne måten skal den offentlige tannhelsetjenesten i Norge kunne levere…

Ny bru til Finnøya i Møre og Romsdal fylke

Finnøya er knyttet til fastlandet via den relativt nyetablerte fastlandsforbindelsen «Nordøyveien» og øya Harøy. Mellom Harøy og Finnøya finner vi en lang molo og en liten bru – denne brua har imidlertid så store skader at den må byttes ut.…

Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV)

På bakgrunn av registrerte behov for samhandling/erfaringsdeling og målsetting om mer innovasjon innen Drift og vedlikehold av vei (DOV) hos våre partnere som er vei-eiere/forvaltere av europa-, riks- og fylkesvegnettet i Norge, så har LUP tatt initiativet til å etablere…

Nye bruløsninger

Innovasjonspartnerskap for nye bruløsninger.

Ny konsesjonsavtale utslippsfri turistferge Geiranger – Hellesylt

Ny konsesjonsavtale til drift av fergestrekningen Geiranger - Hellesylt. Ønsket var minst mulig CO2-utslipp fra ferga i verdsarvfjorden Geiranger.