Trondheim kommune

Trondheim kommune er en bykommune i Sør-Trøndelag, den tredje mest folkerike kommunen i landet (overkant av 190.000 innbyggere pr 2017) og fjerde største storbyområde i Norge.

Fram mot 2020 skal byen formes som en spennende, utviklende, sunn og trygg by. Den skal være åpen og inkluderende, og velferd og livskvalitet skal omfatte alle innbyggerne. Dette framgår av kommunens overordnete plan for samfunnsutviklingen: Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Mottak og håndtering av snø

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø. Målsettingen med samarbeidet er å få utviklet en løsning som kan fjerne snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig måte.…

RENVANN Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som reduserer lekkasjer

Nye løsninger som er kostnadseffektive som på en gravefri måte fornyer drikkevannsledninger, og som dermed reduserer vannlekkasjer i nettet.

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…

Fossilfrie / utslippsfrie byggeplasser for Trondheim kommune

Ifbm utvidelse og rehabilitering av Okstad skole ville Trondheim kommune utfordre entreprenørene på hva som er mulig for å oppnå minst mulig klimagassutslipp i byggeperioden. For å kunne utarbeide et så treffsikkert og godt konkurransegrunnlag som mulig, måtte kommunen gå…

Digitale oppvekstsystemer – systemstøtte for spesialpedagogikk

Det nasjonale arbeidet med oppvekstadministrative systemer avdekket behov innenfor området spesialpedagogikk. Nå er turen kommet til å starte arbeidet med å få på plass hensiktsmessige løsninger innenfor dette.