Kristiansand kommune

Kristiansand kommune ligger i Vest-Agder fylke, og Kristiansand er også fylkets administrasjonssenter. Kristiansand har over 111 000 innbyggere. Film om kommunen på YouTube her.

 

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (7)

CRANE

CRANE står for Comprehensive Treatment of Chronic Patients in Rural Areas og er en førkommersiell anskaffelse med støtte fra EUs Horizon 2020.

StartOff – Overvåkning av kritisk infrastruktur

For å få best mulig oversikt over hendelser og oppgaver som krever oppmerksomhet har Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune behov for et digitalt, enkelt overvåkingssystem av offentlig infrastruktur. Overvåkning av kritisk infrastruktur er et StartOff prosjekt som gjennomføres med støtte av…

StartOff – Smarte avfallsbeholdere i skjærgården

Parkvesenet i Kristiansand kommune forvalter og drifter kommunens skjærgård og friluftsområder. Særlig i sommersesongen oppstår behov for å kvitte seg med turavfall fra båt på en enkel og brukervennlig måte. Parkvesenet vil at alle som bruker skjærgården skal få mulighet…

Sømløse velferdsteknologitjenester

Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom velferdsteknologier, journalsystemer (EPJ) og administrative systemer. Målet med prosjektet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system som setter pasienten i sentrum og gjør kommunene i stand…

Avfallsfrie byggeplasser

Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt, er en dårlig løsning både for lommeboken og miljøet. Nå går 11 offentlige byggherrer sammen om et felles krav om avfallsfrie…

Kristiansand i spissen for fellesanskaffelse

Alle de 30 Agder kommunene har gått sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Når er prosessbeskrivelsen av den innovative anskaffelsen klar.

Bedre bestilling av sikrere skytjenester