Drammen

Norges 7. største kommune i folketall. Drammen kommune omfatter tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Drammen kommune har  ca. 101 000 innbyggere, og er den sjuende største i landet, etter folketall.

Relaterte anskaffelser (1)

Trygghetsskapende teknologi

01.01.2020 slås Drammen, Svelvik og Nedre Eiker sammen. Den nye kommunen - Nye Drammen - har behov for å inngå en rammeavtale for levering av trygghetsskapende teknologi og mottak av signaler fra enhetene som tas i bruk. Alle tre kommunene…