Nyheter og oppdateringer

nyhet
Snøfylte gater er hvert år en utfordring for de som skal holde gater og fortau fremkommelig. Hvor skal snøen dumpes på en miljøvennlig og bærekraftig måte?
Les mer
nyhet
De er i gang med et stort innovasjonsprosjekt "Innovann", og har hatt LUP med som støtte og pådriver i prosessen.
Les mer
prosjektblogg
Det er behov for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for datahåndtering som favner kompleksiteten og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen og organisasjonen.
Les mer
prosjektblogg
Arbeidet med konkurransegrunnlaget omfatter konkurransemalen, behovsbeskrivelsen og kontrakten som omfatter utviklingsløpet og kjøpsopsjonen er nå ferdig, og konkurransen om innovasjonspartnerskapet til Helse Bergen og 9 andre følgevirksomheter ble publisert på DOFFIN denne uken.
Les mer
prosjektblogg
Ja, vi trenger magien i entreprenørskap og viljen til å tenke nytt, og vi trenger at folk finner sammen i nye konstellasjoner og i samarbeid! Og dette fikk vi virkelig vist på arrangementet Teknologi for...
Les mer
nyhet
Vi låner villig vekk nøkkelen til døren inn til nye, bedre og bærekraftige løsninger for kommuner i Viken Oslo som ønsker det for sine innbyggere, sier innovasjonspådriver Cecilie Møller Endresen.
Les mer
leder
Nye og mer bærekraftige løsninger koster penger. Det har staten plukket opp noe av regningen for frem til nå. Men nå er det slutt.
Les mer
prosjektblogg
Hva er innovasjon? Innovasjon er noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi. Innovasjon kan også være å ta i bruk noe andre har utviklet, som KS skriver i prosessverktøyet N3...
Les mer
prosjektblogg
12 kommuner går sammen om en innovativ løsning for å behandle slam fra rensing av avløpsvann og drikkevann. Det er bra for bærekraft – og lokalt næringsliv.
Les mer
prosjektblogg
Onsdag 19. oktober arrangerte vi "Teknologi for utvikling og drift av fremtidens bygg" Dette var et tema av stor interesse, og over 100 deltakere fulgte arrangementet. Bygg og eiendom har en helt sentral rolle i...
Les mer
nyhet
- LUP er en gave til verden – virkelig! Det er sjelden jeg opplever å ha et tema på bordet som er så til de grader vinn-vinn-vinn. Alle tjener på dette, og det er ganske...
Les mer
nyhet
Vil du være med å bidra til å løse de store samfunnsutfordringer i Norge i årene fremover?
Les mer