Nyheter og oppdateringer

nyhet
Startskuddet for utvikling av nye bro-løsninger gikk i oktober i fjor, etter at Møre og Romsdal fylkeskommune inngikk avtaler om to innovasjonspartnerskap.
Les mer
nyhet
Studieturen til Trøndelag 3.-4. nov for ressursteam Østlandet ble en suksess, og det er to ord deltakerne sitter igjen med: samspill og åpenhet!
Les mer
prosjektblogg
Kan innovative anskaffelser brukes av andre enn offentlige virksomheter? Ja, og det med stor suksess! Internasjonale humanitære organisasjoner har gjennom Humanitært Innovasjonsprogram i Innovasjon Norge (HIP Norway) brukt metoden for å få frem gode innovasjonsprosjekter...
Les mer
nyhet
LUP har utviklet fire planleggingsverktøy som skal gjør det lettere å gjennomføre innovative anskaffelser. Planleggingsverktøyene tar deg stegvis gjennom oppgaver som forankring, oppstart, behovskartlegging og markedsdialog.
Les mer
prosjektblogg
Innovative anskaffelsesprosesser er strategiske handlinger som fører til endringer i den offentlige virksomheten, både i måten anskaffelsesprosessen gjennomføres på, og når løsningen som anskaffes skal iverksettes. Prosessene krever innsats og medvirkning fra mange ansatte med...
Les mer
prosjektblogg
De 34 kommunene i Østlandsregionen har rundt 15 milliarder i lommeboka som de skal handle for. ... og de utfordrer seg selv til å få ytterligere handlekraft som gir tilgang til de beste, mest bærekraftige...
Les mer
nyhet
Hvordan kan innovative anskaffelser bidra til å møte samfunnsutfordringene? Dette var tema på hovedprogrammet under årets Nordic Edge Expo - Nordens største møteplass for aktører fra privat og offentlig sektor samt akademia, som har til...
Les mer
prosjektblogg
Leverandørutviklingsprogrammet har utviklet 4 verktøy til hjelp for gjennomføring av innovative anskaffelser. Offentlige virksomheter etterspør enkel metodikk, lett tilgjengelig kunnskap og informasjon om hvordan gjennomføre innovative anskaffelser, og i rekken av hjelpeverktøy gir "oppstartsverktøyet", som...
Les mer
prosjektblogg
Kartlegging og forståelse av behovet er essensielt i anskaffelsesarbeidet. Behovet er grunnlaget for hva som formidles ut i markedet når det inviteres til markedsdialog i forkant av konkurransen. Behovet gir hovedretning for hva som etterspørres...
Les mer
nyhet
Etter over 10 år og nærmere 200 innovative anskaffelser lanserer LUP Norges største database for innovative anskaffelser. - Databasen blir nå tilgjengelig for alle på våre nye nettsider, sier Harald Aas som jobber har vært...
Les mer
prosjektblogg
Ballard Power Systems Norway har siden de vant Statens Vegvesen sin plan- og design-konkurranse september i fjor utviklet en hydrogenløsning som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved...
Les mer
nyhet
Når vi bruker begrepet matchmaking i innovative anskaffelser snakker vi om leverandører som går sammen i konsortium (søkergruppe) for levere løsninger til det offentlige. Matchmaking aktualiseres når det er få eller ingen leverandører som kan...
Les mer