Nyheter og oppdateringer

prosjektblogg
Oppstartselskapet Leasi vant en innovasjonskonkurranse for Oslo kommune på å utvikle en løsning for deling av kommunalt utstyr. – Jeg er stolt av samarbeidet med StartOff som med unge grundere på laget skal gi Oslo...
Les mer
prosjektblogg
Noen av Norges største offentlige byggherrer, med Trøndelag fylkeskommune i spissen, inviterer markedsaktører for å finne ut av hvordan data knyttet til gjenbruks- og ombruksmaterialer i byggeprosjekter kan bidra til mer ombruk og sirkulære verdikjeder.
Les mer
prosjektblogg
Da Ottadalen i 2018 ble rammet av flom, kom varselet alt for sent. Det satte i gang et prosjekt som har munnet ut i to nye løsninger for flomvarsling. Begge løsningene har løst utfordringen med...
Les mer
nyhet
Slik lød invitasjonen fra Vestland fylkeskommune. Som storinnkjøper av tjenester og oppdrag ønsket de å komme i dialog med leverandørene om hva de kunne bidra med for å nå ambisjonene.
Les mer
nyhet
Norge har et stort etterslep på sikring og oppgradering av veier og tunneler. I stedet for å vente ti år på fysiske sikringstiltak, finnes det bedre løsninger som kan settes i drift raskt og potensielt...
Les mer
nyhet
Fra 2023 kan vi ønske Agder fylkeskommune velkommen inn som ny partner i Leverandørutviklingsprogrammet! Dette er en stor og viktig samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent med over 3000 ansatte og et totalbudsjett er på ca. 5,5...
Les mer
prosjektblogg
Troms og Finnmark fylkeskommune har fått et bedre trafikktellingssystem som gir mer detaljerte data. - Målet er at vi i fremtiden får en mye bedre kartlegging av transport og bedre veiplanlegging gjennom eksempelvis kartlegging av...
Les mer
nyhet
Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?
Les mer
prosjektblogg
LUP ledet prosessen med å utarbeide veileder for transportkjøpere som skal realisere det grønne skifte.
Les mer
prosjektblogg
Hvert år bruker vi i Norge ca 650 milliarder på kjøpe av produkter og tjenester. Det fordeles seg på ca 10 000 anskaffelser i kommuner, fylker og fra statlig virksomhet. Hvor stor andel av disse...
Les mer
nyhet
Forrige uke samlet vi nye 37 deltakere fra 14 ulike partnervirksomheter til årets utgave av Partnerpådriverprogrammet ( 3P) For å løfte innovative anskaffelser trenger vi flere pådrivere internt i virksomhetene. Gjennom programmet løfter vi viktige...
Les mer
prosjektblogg
Det skjer stadig fremskritt i utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Skagerak Energi har nylig kommet på banen med mobile battericontainere, og etter å ha testet løsningen i tre prosjekter er dommen fra Skien kommune...
Les mer