Nyheter og oppdateringer

prosjektblogg
Kartlegging og forståelse av behovet er essensielt i anskaffelsesarbeidet. Behovet er grunnlaget for hva som formidles ut i markedet når det inviteres til markedsdialog i forkant av konkurransen. Behovet gir hovedretning for hva som etterspørres...
Les mer
nyhet
Etter over 10 år og nærmere 200 innovative anskaffelser lanserer LUP Norges største database for innovative anskaffelser. - Databasen blir nå tilgjengelig for alle på våre nye nettsider, sier Harald Aas som jobber har vært...
Les mer
prosjektblogg
Ballard Power Systems Norway har siden de vant Statens Vegvesen sin plan- og design-konkurranse september i fjor utviklet en hydrogenløsning som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved...
Les mer
nyhet
Når vi bruker begrepet matchmaking i innovative anskaffelser snakker vi om leverandører som går sammen i konsortium (søkergruppe) for levere løsninger til det offentlige. Matchmaking aktualiseres når det er få eller ingen leverandører som kan...
Les mer
prosjektblogg
Er du en en offentlig virksomhet i Viken, Oslo, Innlandet eller Vestfold og Telemark? Ønsker du bistand til virkelig å benytte mulighetsrommet i bruk av innovative anskaffelser for raskere å løse klima-, helse-, demografi- og...
Les mer
prosjektblogg
31 leverandører kjempet om å vinne oppdraget med å sikre GNSS-signal i innovasjonspartnerskap med Kystverket. I siste runde var det et norsk selskap som stod igjen som vinner: – AD Navigation er stolte av at...
Les mer
prosjektblogg
Vi forsterker vårt lederteam i Nasjonalt program for leverandørutvikling – vil du jobbe med spennende utviklingsoppgaver innen innovative offentlige anskaffelser?
Les mer
nyhet
Lokal næringsvekst er et uttalt ønske i mange kommunale anskaffelser. Ingenting er vel bedre enn at kommunen understøtter lokalt næringsliv gjennom sine anskaffelser så lenge det foregår innenfor reglene for offentlige anskaffelser? Det er mulig...
Les mer
prosjektblogg
Fire måneder er gått etter vinnerne i Fast Track for Sirkulærøkonomi ble presentert. Vi tok en rask sjekk med prosjektlederne for de fem sirkulærprosjektene for å høre hva som er status og videre planer. -...
Les mer
prosjektblogg
Kolonial.no har skiftet navn til Oda, og er nå det selskapet i sin kategori med raskest vekst i Norden. Det mange ikke vet, er at eventyret fikk viktig drahjelp gjennom en innovativ anskaffelse med Bærum...
Les mer
prosjektblogg
Når operatørene ved nødsentralene kan ta imot video fra innringeren, blir det enklere å gi riktig hjelp. Løsningen er utviklet i et samspill mellom AMK og leverandører med ulik spisskompetanse og kan være avgjørende i...
Les mer
prosjektblogg
Team TewoFlex vant i 2020 Statsbygg sin idékonkurranse om sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Sammen med MADE AS og Rambøll videreutviklet modulveggprodusenten TEWO fra Hurum en løsning i norsk gran med integrerte lydabsorbenter av...
Les mer