Nyheter og oppdateringer

nyhet
Nordisk møte rundt tema "Does Public Spending hit the Green Spot?"
Les mer
nyhet
Ingebjørg Harto er ny leder i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).
Les mer
prosjektblogg
Innovasjonspartnerskapet Autoskår ved St.Olavs hospital i Trondheim har inngått kontrakt med det trondhjemsbaserte firmaet VitalThings og i løpet av en 18 måneders tid skal de, sammen med DNV Imatis utvikle en kontaktløs, kontinuerlig, automatisk løsning...
Les mer
prosjektblogg
Skagerak Energi har benyttet en nisjemulighet som ble avdekket tidligere i fellesinitiativet "Utslippsfrie byggeplasser" - nemlig å se på løsning for mobil energi til fossile/utslippsfrie byggeplasser slik at man kan sørge for at elektriske maskiner...
Les mer
nyhet
Takk for meg!
Les mer
prosjektblogg
Hvordan kan vi gjøre kommunale data tilgjengelig på tvers av systemer og aktører, og utnytte disse på en smart måte? Nå er tiden inne for å komme med innspill (april/mai 2022).
Les mer
prosjektblogg
Innovativ anskaffelse redder liv. Om du er i nød og ringer 113 kan tilbudet om en videosamtale være livreddende. Det erfarte besteforeldrene til Nina (2) da hun plutselig ble bevisstløs.
Les mer
nyhet
Det er mye spennende på gang på Vestlandet. Denne uken hadde vi sammen med klynger, bedrifter og fagfolk fra det offentlige, gode samtaler om nye løsninger på utfordringer, hvordan behov kan utvikles og tilgjengeliggjøres for...
Les mer
nyhet
Innovasjon skjer ikke i isolasjon. På erfaringskonferansen Sammen om helseinnovasjon fikk vi mange gode samtaler rundt, og eksempler på at om vi samarbeider bredt kommer vi mye lenger enn hver for oss.
Les mer
prosjektblogg
Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier samarbeider for å nå nasjonale mål om utslippsreduksjon av klimagasser. Derfor gikk de sammen i en dialog med markedet om muligheter for å anskaffe et system for beregning...
Les mer
prosjektblogg
The Procura+ Awards belønner suksessfulle innovative anskaffelser som gir bedre offentlige varer, tjenester, prosesser og infrastruktur.
Les mer
nyhet
I en fersk effektrapport utført av Oslo Economics går det frem at den innovative anskaffelsen som førte fram mot digital byggesaksbehandling både gir offentlige besparelser, bedre tjenestekvalitet og næringsvekst.
Les mer