Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

NoDig Challenge fullført

Aktuelle prototyper er ferdig testet i den innovative anskaffelsen som startet høsten 2014 i tett samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Robotene er klare for offentlig sektor!

Robotiseringsområdet i offentlig sektor er ett brennhett tema. Sprengt kapasitet på lokalet når over 100 aktører fra kommuner, stat og leverandører av robotiseringsteknologi møttes til en uformell diskusjon om robotiseringsteknologi 30. august. Se opptak og presentasjoner her.

Tilhørende anskaffelse

DIALOG som utviklingsverktøy

Over 70 ansatte fra 15 forskjellige kommuner i Telemark og Vestfold gikk spent inn i dialogen med de 30 leverandørene som deltok på dialogkonferansen vedr. anskaffelse av digitale, mobile trygghetsalarmer på Ibsenhuset i Skien i går. Etter endt dialog både på leverandørtorg og i workshop - hadde kommuner og leverandører fått nyttige innspill til videre arbeid. Kommunene i forhold til videre prosess i anskaffelsen og leverandørene i forhold til videreutvikling av sine produkter og løsninger. - Det å virkelig få "dukke ned" i problemstillingene og ha tid til å diskutere mulighetsrommet sammen var meget nyttig, uttalte en av leverandørene.

Tilhørende anskaffelse

Stavanger deler erfaringer fra ny anskaffelsesprosedyre

På Stjørdal og Værnes 29. august stilte prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt opp og delte av sine erfaringer fra innovasjonspartnerskapet Stavanger kommune er underveis i.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Høie og Mæland i dialogmøte om innovative anskaffelser

Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de både høre om suksesshistorier og utfordringer fra de som har "skoene på".

Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

Leder

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Norges raskeste innovasjonsmotor har startet!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322