Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Regjeringen satser på Nasjonalt program for leverandørutvikling!

I dag la Nærings- og fiskeridepartementet frem stortingsmelding om smartere offentlige innkjøp. Regjeringen ønsker at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi! Og for å få til mer innovasjon, er et av tiltakene å videreføre Leverandørutviklingsprogrammet.

Les innlegg

Ikke kjøp avfall!

Tittelen er hentet fra et av innleggene på dialogkonferansen om Avfallsfrie byggeplasser som ble avholdt på Næringslivets hus 8.april, og oppsummerer inntrykket fra det som ble presentert og diskutert på samlingen.

Tilhørende anskaffelse

Bedriftene i Trøndelag vil selge grønne løsninger til det offentlige!

At trøndere er innovative og fremoverlente har vi i LUP visst lenge, og det ble tydelig når over 100 deltakere fra offentlig og privat sektor møttes til dialog om miljøvennlige løsninger i bygg!

Tilhørende anskaffelse

Toppmøte for innovative anskaffelser 28.3.2019

Torsdag 28. mars 2019 samlet vi ledelsen og eiere til toppmøte i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Dobbelt så mange deltakere med digital dialogkonferanse

Innovative anskaffelser anbefalte Kystverket å arrangere den første heldigitale dialogkonferanse for å sjekk hvilke systemer markedet hadde for delegering av myndighet og tilgangsstyring (digital fullmaktshåndtering).
Kystverket sa seg villig til å prøve, og erfaringene viser at dette er noe som flere offentlige innkjøpere bør gjøre oftere.

DOGA og Leverandørutviklingsprogrammet vil samarbeide mer i tiden som kommer

I forrige uke signerte DOGA og LUP en avtale om å styrke samarbeidet i tiden som kommer.

Leder

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322