Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Bærum, Kristiansand og NAV er med når Stavanger gjennomfører Norges første innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en ny og spennende måte å anskaffe på og mange er nysgjerrig på arbeidet i Stavanger kommune. Før sommeren ble tre heldige utvalgte virksomheter invitert med i arbeidet som følgevirksomheter.

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Kommuner med innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel gjør det bra i NHOs kommune-NM

Mange av kommunene som bruker innovative offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel, gjør det bra i NHOs kommune-NM. Kanskje det kan være en sammenheng? Innovative offentlige anskaffelser er nemlig win-win - både for kommunene og for næringslivet.

Tilhørende anskaffelse

Hvordan kan oppstartsbedrifter øke digital transformasjon i kommunene? – Eksperimentet er den nye utredningen

Gjesteblogger Silje Bareksten, Head of Smart City i Oslo Business Region forteller om hvordan Oslo Business Region og Oslo Kommune tester nye modeller for offentlig-privat samarbeid ved å invitere inn oppstartsmiljø for å øke digital transformasjon.

Tilhørende anskaffelse

Knuste klimaprognoser krever innovativ overvannshåndtering

Sommernyheter er ofte synonymt med aviser proppfulle av agurknyheter, men også detaljerte værprognoser i det ganske land. Overskrifter à la "Solen kommer", eller "Sol i nord, kaldt i sør" lyser gjerne mot oss. Det er vi vant til. Og det selger. I forrige uke, kunne vi lese om "sprengte nedbørsprognoser", "flomkaos" og "styrtregnflom" i både Gudbrandsdalen og Nordfjord. Mer ekstremnedbør og flom begynner også å prege nyhetsbildet utenom snøsmelting på vårparten. Kommunene rammes av store ødeleggelser og ikke minst høye ekstrautgifter i etterkant. Her er det utvilsomt behov for effektive, smarte og ikke minst nye måter å håndtere alt overvannet på.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Høie og Mæland i dialogmøte om innovative anskaffelser

Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de både høre om suksesshistorier og utfordringer fra de som har "skoene på".

Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

Leder

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Norges raskeste innovasjonsmotor har startet!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322