Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Vellykket test av ledelyd for Statens vegvesen

Statens vegvesen og leverandøren Trafsys AS inngikk i 2018 et innovasjonspartnerskap for å utvikle en løsning som gjør det sikrere for bilister å redde seg selv ut av tunneler ved uforutsette handelser som f. eks brann. Nå er resultatene fra de første testene klar. - To tredjedeler av de som skjønte at lyden var der for å hjelpe gikk riktig vei ut av tunnelen ved hjelp av lydsignalene. Det er svært gode resultater

Tilhørende anskaffelse

Opptak fra digital Leverandørkonferanse Helse 12. juni

12. juni arrangerte Nasjonalt program for leverandørutvikling, sammen med NHO Trøndelag, en Leverandørkonferanse Helse for offentlige innkjøpere i Midt-Norge. Konferansens mål var å bidra til nye kontakter mellom leverandører og kunder av produkter og tjenester til den offentlige helse- og omsorgssektoren. Her kan du se opptak fra konferansens plenums-innlegg.

Tilhørende anskaffelse

Flomrespons: utvikling av framtidas lokale flomvarslingsverktøy

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Vår nye mann på vestlandet

Vi ønsker Stig Bang-Andersen hjertelig velkommen som ny pådriver med ansvar for Vestland, Rogaland og Agder

Sykehusinnkjøp ber industrien om bistand til oppstart av norsk produksjon av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er utstyr som det er mangel på i hele verden grunnet Covid19-pandemien. Sykehusinnkjøp ønsker derfor å undersøke om det finnes norske bedrifter som vil ta utfordringen det er å starte produksjon av åndedrettsvern i Norge. 

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322