Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

Bestillerkompetanse på digitale løsninger handler ikke bare om konkurransegjennomføring, men også om god behovsforståelse med utgangspunkt i egen organisasjon og av brukere, samt digitaliseringskompetanse og tjenesteinnovasjon. Bli med på en kunnskapsreise for utvikling av egen organisasjon med innovative anskaffelser av digitale løsninger.

Les innlegg

PILOT-E akselerer utviklingen av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Bergen kommune i gang med sitt Innovasjonspartnerskap

Tidligere i år gjennomførte Innovasjon Norge en skissekonkurranse for offentlige virksomheter som ønsker å løse store samfunnsutfordringer gjennom innovasjonspartnerskap med private aktører. Bergen kommune var en av aktørene som vant fram i konkurransen med prosjektet 1000 bygg - 10000 muligheter.

Tilhørende anskaffelse

Glommasvingen skole blir en miljøvennlig skole

Sør-Odal kommune ønsket å bygge fremtidens skole! I mars gikk de i dialog med markedet for å få fremtidsrettede og effektive løsninger på klima-, miljø- og energiløsninger, og nå er byggeprosessen i gang!

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Avinor tester ut førerløse brøytebiler i mars 2018

Avinor startet i januar 2016 en før-kommersiell anskaffelsesprosess for førerløse brøytebiler. I mars 2018 tester de ut en fullskala prototype av brøytebilen og teknologien som gjør den selvkjørende. - Prosjektet er det første i verden hvor autonome kjøretøy er tilpasset for å håndtere den viktige oppgaven med å holde rullebanene fri for snø.

Midtveisevalueringen av programmet er her!

Programmet er nå over halvveis i inneværende periode, og Menon har levert sin midtveisevaluering. Her er det mye spennende lesing!

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322