Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser gir gode smartbyløsninger!

Innovative anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å oppnå smartbymål. Se eksempler og bli med på workshop denne uken.

Les innlegg

Innovative anskaffelser av grønne bygg i Skien og Porsgrunn

Skien og Porsgrunn kommune inviterte leverandører til å komme med innspill på hvordan de kan nå sine ambisjoner og mål i deres felles klima- og miljøplan. Etter å ha fått presentert klimahandlingsprogrammet, alle planlagte nybygg og rehabiliteringsprosjekter i et 5 års perspektiv i de 2 kommunene og erfaringer fra andre offentlige virksomheters bærekraftige bygganskaffelser, "kriblet" nærmest de 50 leverandørene etter å komme i gang med workshop og få mulighet til å diskutere utfordringer og mulighetsrom med kommunene - og ikke minst gi innspill på løsninger. Både Porsgrunn og Skien hadde en bunke med innspill under armen til bruk i videre planlegging av kommende nybygg- og rehabiliteringsprosjekter ved dagens slutt. - Dette ga oss nyttige innspill i tidlig fase i planleggingen av Ibsenbiblioteket, som kan bidra til å åpne opp for de innovative løsningene, uttalte prosjektleder Gunn Marit Christenson i Skien kommune. - Innovative anskaffelser som et verktøy for anskaffelse av klimasmarte, fremtidsrettede bygg, er viktig å benytte, avsluttet hun.

Tilhørende anskaffelse

Statsbygg er fremoverlent i valg av kontraktsmodell!

Statsbygg skal bygge et nytt stort bygg for Universitet i Oslo - "Livsvitenskapsbygget". Byggestart er i 2019, og bygget har en kostnadsramme på over 5 milliarder kroner. Det ble satt ambisiøse mål for prosjektgjennomføringen - og nå følger Statsbygg opp ambisjonene.

Kommunale anskaffelsesstrategier til inspirasjon!

Skal dere lage ny anskaffelsesstrategi, eller ønsker du inspirasjon til ny strategi? Her er tre anskaffelsesstrategier som du kan la deg inspirere av!

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Larvik signerte avtaler på vegne av 29 kommuner

Larvik kommune har landet en innovativ anskaffelse av fremtidens løsning for elektronisk medisineringsstøtte. Avtale med to leverandører er undertegnet på vegne av 29 norske kommuner.

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322