Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Små kommuner og Leverandørutviklingsprogrammet

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett på små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler, deriblant Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Funn og konklusjoner i undersøkelsen er lik det vi i LUP opplever og erfarer i samarbeid med mindre kommuner.

Tilhørende anskaffelse

Ringsaker kommune bygger framtidas sykehjem

Alle gode krefter settes i spill for at Ringsaker skal oppnå sine ambisiøse mål for nytt sykehjem i Moelv.

Tilhørende anskaffelse

Møt GreenStock – gründerne som fant sin første, offentlige kunde på dialogkonferanse

GreenStock er en digital plattform for dem som ønsker å ombruke materialer og inventar. GreenStock deltok på dialogkonferanse for den innovative anskaffelsen "ombruk av byggemateriale" i 2018, og gjennom dialogkonferansen kom de i kontakt med sin første, offentlige kunde! I dette intervjuet deler Michael Curtis og Katja Samara sine erfaringer med å selge til det offentlige.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Du trenger ikke avlyse dialogmøtene

Det er med glede å melde at det gjennomføres innovative anskaffelser selv i disse Koronatider. Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg gjennomførte mandag 16.mars et digitalt informasjonsmøte i forbindelse med utlysningen av midler til innovasjonspartnerskapet Klimagrunn. Plattformen som ble valgt i dette tilfellet var Microsoft Office Teams. Vi har tatt en prat med prosjektleder for Klimagrunn Eivind Schnell Juvik for å få hans tips for hvordan slike møter kan gjennomføres digitalt.

Nyansatt pådriver

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har engasjert Elisabeth Smith som innovasjonspådriver i programmet. Med mange års erfaring fra å arbeide med nordiske innovasjonsprosjekter vil hun bli en verdifull ressurs for programmet.

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322