Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Det svinger av innovative anskaffelser internasjonalt

Vi ser tilbake på en spennende, nyttig og internasjonal jobbuke. Tirsdag og onsdag denne uken har grønne innovative fellesanskaffelser vært på agendaen internasjonalt til gangs – både i Europaparlamentet, i EU-Kommisjonen, og ikke minst på side-event i FNs klimatoppmøte – COP24 i Katowice. Dette arbeidet anses som særdeles relevant for å løse klimautfordringene vi står ovenfor, og det er liten tvil om at Norge er helt i front på dette feltet.

Les innlegg

Før-kommersiell anskaffelse gir teknologioverføring og næringsvekst

Avinor startet i 2015 en før-kommersiell anskaffelsesprosess for førerløse brøytebiler i samarbeid med Nasjonalt Program for Leverandørutvikling. I mars 2018 testet de ut en fullskala prototype av brøytebilen og teknologien som gjør den selvkjørende

Tilhørende anskaffelse

Stor interesse fra markedet for smartere drift og vedlikehold av bygg

Bergen kommune har nå gjennomført prekvalifisering for å delta i utviklingen av nye løsninger for smartere drift og vedlikehold av bygg.

Tilhørende anskaffelse

Hva er designernes rolle i en anskaffelse av innovasjon?

I arbeidet med å legge til rette for gode innovative anskaffelser på helsefeltet blir jeg ofte blitt møtt med varianter av dette spørsmålet - fra designbransjen sjøl, fra offentlige virksomheter og sist men ikke minst fra leverandører som ikke har erfaring med å samarbeide med designere. Rent intuitivt får jeg lyst til å svare: "Nevn et område der designerne ikke kan bidra", men ettersom slike svar sjelden skaper det beste grunnlaget for gode samtaler velger jeg som regel en annen tilnærming. Jeg løfter heller fram gode eksempler på hvordan design kan spille en rolle.

Aktuelt

Larvik signerte avtaler på vegne av 29 kommuner

Larvik kommune har landet en innovativ anskaffelse av fremtidens løsning for elektronisk medisineringsstøtte. Avtale med to leverandører er undertegnet på vegne av 29 norske kommuner.

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Leder

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322