Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Forskning skal bidra til å forankre innovative anskaffelser som praksis i offentlig sektor

Trondheim, Bergen og Bærum kommuner søker Forskningsrådet, gjennom FORKOMMUNE-programmet, om midler til et innovasjonsprosjekt som skal resultere i en forbedret organisasjons- og ledelsesmodell som gjør det enklere for kommuner (og andre offentlige virksomheter) å forankre innovative anskaffelser slik at det blir brukt som et aktivt strategisk verktøy til å imøtekomme samfunnsutfordringer.

Les innlegg

Sesonglagring av solvarme – har de funnet «solegget»?

Telemark Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune og Bamble kommune er fremoverlent i sine ambisjoner om smart energibruk og lagring av solenergi. I tillegg til vilje til å anskaffe helt nye klimavennlige energiløsninger i sine nybygg og eksisterende bygg, ser de potensiale i å sambruke energiløsningene med andre aktuelle aktører (både offentlige og private) innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse. Forrige uke var de på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) for en befaring på testanlegget for sesonglagring av solenergi. Her så de muligheter for å ha fanget kinderegget eller "solegget" om du vil; for det første være selvforsynt med fornybar energi - sommer som vinter. For det andre ha et anlegg som både varmer og kjøler. Og til sist, men ikke minst, ha et anlegg som er vesentlig rimeligere i drift.

Tilhørende anskaffelse

Kan et bedre gevinstverktøy hjelpe kommuner til økt gevinstrealisering?

Mandag 24. september samlet Leverandørutviklingsprogrammet noen kommuner til erfaringsutveksling og drøfting rundt gevinstarbeid. Alle kommuner peker på forbedringspotensial knyttet til gevinstrealiseringer i forbedrings- og effektiviseringsarbeid. Kan bedre gevinst-verktøy øke kommunenes evne og kapasitet til å ta ut flere gevinster og effekter?

Tilhørende anskaffelse

Rogaland kaster seg på utslippsfri byggeplassbølge

Aktuelt

Larvik signerte avtaler på vegne av 29 kommuner

Larvik kommune har landet en innovativ anskaffelse av fremtidens løsning for elektronisk medisineringsstøtte. Avtale med to leverandører er undertegnet på vegne av 29 norske kommuner.

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Leder

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322