Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

100 millioner kroner lyses ut til innovative anskaffelser!

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut inntil 100 millioner kroner til innovative offentlige anskaffelser med mål om å løse samfunnsutfordringer.

Les innlegg

Bli kjent med Mathea!

Som en del av bloggserien "Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!" blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! Første person ut er rådgiver Mathea Fjukstad Hansen!

Tilhørende anskaffelse

Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!

Vi i Nasjonalt program for leverandørutvikling får ofte spørsmål om «hva er det dere jobber med?». I denne bloggserien blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser!

Tilhørende anskaffelse

Innovative anskaffelser skal bidra til å nå intensjonene i byplanen

"Innovative anskaffelser skal bidra til å nå intensjonene i byplanen", sa byplansjef Inger Synnøve Kammerud på leverandørkonferansen på Hønefoss 8.februar.
"Byplanen skal møte fremtiden. Vi definerer behov, så håper vi dere hjelper oss å finne løsningene", utfordret hun de rundt 40 leverandørene som deltok på konferansen på.

Tilhørende anskaffelse

Leder

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322