Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Betydelig norsk fotavtrykk i Brüssel på innovative anskaffelser

13. februar strømmet godt over 110 deltakere fra Europa inn i storstua på Norway House i Brüssel for å lære mer av hva som skjer på det innovative anskaffelsesfeltet. Møtet var et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogrammet, NHO Brüssel, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, også med bidrag fra KS og Difi. På agendaen stod de større og felles utfordringene vi erfarer både i Norge og ellers i Europa, som klimaendringer og helse- og omsorgssektoren, og hvordan man strategisk kan benytte innkjøpsmakten til å legge godt til rette for nyttige og skalerbare innovasjoner i samspill med relevante næringslivsaktører; offentlig-privat samarbeid i praksis og i skala.

Les innlegg

Webinar om klimasmarte anskaffelser

Tilhørende anskaffelse

Hvorfor er det viktig med en anskaffelsesstrategi?

Det er viktig å ha en strategi for å nå de målene man setter seg! En anskaffelsesstrategi bidrar til at den offentlige virksomheten bruker konkrete innkjøp for å nå målene sine. Mange kommuner og fylkeskommuner ønsker å være innovative - og da er anskaffelser et verktøy for å få til dette!

Tilhørende anskaffelse

Hvordan skal fremtidens byggenæring være?

Fullsatt sal og stort engasjement blant designere, arkitekter, entreprenører, grundere og studenter når Statsbygg og Bergen Kommune sparket i gang dialogkonferanse for å utfordre etablerte strukturer i byggenæringen

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Meld deg på et Startprogram for innovative anskaffelser

Når bare 1,4% av anskaffelsene utlyst på Doffin i 2016 var innovative må vi inspirere og motivere flere offentlige innkjøpere til å ta metoden i bruk. Det er nettopp det som er formålet med Startprogrammet, og det første nasjonale går av stabelen 28.februar i Oslo. Vi tar sikte på å gjennomføre ytterlige tre nasjonale Startprogram i 2018 i tillegg til de vi kjører regionalt. Følg med på kalenderen for å se når og hvor neste Startprogram gjennomføres.

Invitasjon til før-kommersiell utvikling av nullutslipps hurtigbåter er kunngjort

Trøndelag fylkeskommune legger flere millioner kroner på bordet for å skape løsninger for nullutslipps hurtigbåter. Fylkeskommunen ønsker å oppnå løsninger for nullutslipp når dem i 2022 legger ut anbud om hutigbåt-strekninger.

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322