Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

En innovativ bygganskaffelse førte til 7 nye stillinger i lokal bedrift

Kommunen valgte å gjennomføre prosjektet og anskaffelsen med innovativ metode og fikk mye for pengene! I tillegg til at de sørget for lokal næringsutvikling :)

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Asker fikk innovasjonspris for innovativ anskaffelse av svømmehall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delte ut årets innovasjonspris til Asker kommune bl.a. fordi de har bygget Norges mest innovative svømmehall – Holmen svømmehall – som ble gjennomført som en innovativ bygganskaffelse.

Tilhørende anskaffelse

«Energifabrikker» i støpeskjeen

Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. De ønsker derfor å etablere "energifabrikker" på Fylkeshuset i Tønsberg og på Færder videregående skole. Nå tar de i bruk innovativ anskaffelse som metode og spør markedet om mulige fremtidsrettede løsninger som kan dekke deres behov. Det er et mål at "Energifabrikkene" reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt.

Tilhørende anskaffelse

Hva er rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap?

I arbeidet med å forberede et innovasjonspartnerskap er åpen dialog med leverandørene et viktig steg på veien. Stavanger kommune tar dette på alvor og gjennomførte nylig et eget dialogmøtet der man utforsket rammene for et suksessfullt innovasjonspartnerskap. Over 30 leverandører kjente sin besøkelsestid og bidro med gode innspill og tilbakemeldinger. Det ble en spennende øvelse for alle som deltok.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Høie og Mæland i dialogmøte om innovative anskaffelser

Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de både høre om suksesshistorier og utfordringer fra de som har "skoene på".

Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

Leder

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Norges raskeste innovasjonsmotor har startet!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322