Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Rådgivende ingeniører og arkitekters miljøkompetanse viktig for fremtidsrettede offentlige bygg

På den 5. samlinga i nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag ble det satt fokus på rådgivernes og arkitektenes rolle og kompetanse for å sikre bærekraftige bygg for offentlige byggherrer. Utfordringen ligger i å holde innovasjonsfanen høyt gjennom hele bygge-prosjektet slik at målet om mest mulig optimale miljøløsninger nås - og her må også byggherren selv bidra.

Les innlegg

Dokumenterte klima- og miljøgevinster

Vi hører ofte spørsmålet "Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?" Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor programmet har bistått i markedsdialogen.

På vei mot utslippsfrie byggeplasser i Buskerud

Buskerud Fylkeskommune har et mål om i fremtiden å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Men hvor skal de begynne? Hva er mulig i dagens marked? Hva kan de gjøre for å tilrettelegge for ytterligere utvikling? Disse spørsmålene ønsket de svar på og inviterte bredt inn til konferanse og dialog om mulighetsrommet og utfordringene knyttet til veien fra dagens drift til total utslippsfri byggeplass. Og svar fikk de.

Tilhørende anskaffelse

NoDig Challenge fullført

Aktuelle prototyper er ferdig testet i den innovative anskaffelsen som startet høsten 2014 i tett samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Høie og Mæland i dialogmøte om innovative anskaffelser

Nye løsninger – bedre muligheter var overskriften da statsrådene Monica Mæland og Bent Høie nylig inviterte til et felles møte om innovative anskaffelser og mulighetene dette utløser i helse- og omsorgsektoren. Deltakere var representanter fra helsenæringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere. I møtet fikk de både høre om suksesshistorier og utfordringer fra de som har "skoene på".

Ni tiltak skal få fart på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Anbud365 har plukket opp programmets innspill til den planlagte stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og gjengir de ni forslagene i denne artikkelen.

Leder

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Norges raskeste innovasjonsmotor har startet!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har i samarbeid med et bredt partnerskap av modige samfunnsaktører vist at innovative offentlige anskaffelser virker. Nå er jobben å få hele Norge til å ta dette i bruk.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322