Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Stor interesse fra markedet for smartere drift og vedlikehold av bygg

Bergen kommune har nå gjennomført prekvalifisering for å delta i utviklingen av nye løsninger for smartere drift og vedlikehold av bygg.

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Hva er designernes rolle i en anskaffelse av innovasjon?

I arbeidet med å legge til rette for gode innovative anskaffelser på helsefeltet blir jeg ofte blitt møtt med varianter av dette spørsmålet - fra designbransjen sjøl, fra offentlige virksomheter og sist men ikke minst fra leverandører som ikke har erfaring med å samarbeide med designere. Rent intuitivt får jeg lyst til å svare: "Nevn et område der designerne ikke kan bidra", men ettersom slike svar sjelden skaper det beste grunnlaget for gode samtaler velger jeg som regel en annen tilnærming. Jeg løfter heller fram gode eksempler på hvordan design kan spille en rolle.

Innovativ anskaffelsesmetodikk kan også brukes for mer miljøvennlige kunstgressbaner

De aller, aller fleste kunstgressbaner i Norge i dag er ikke miljøvennlige nok. Spesielt er gummigranulatet som brukes som fyll i banene ikke heldig da det kan øke omfanget av mikroplast i vann og naturen. Gummigranulatet er oppmalte gamle gummidekk som også inneholder farlige miljøgifter. Dette ønsker vi vel ikke at våre barn skal ha nærkontakt med?

Tilhørende anskaffelse

22 kommuner har landet kontrakt om fellesanskaffelse av digital trygghetsteknologi

Skien kommune har nå underskrevet kontrakt med det britiske firmaet Doro Care om å levere nye, trygghetsteknologiske løsninger til hjemmet. Denne innovative fellesanskaffelsen involverer 22 kommuner og er stor i nasjonal målestokk. Skien kommune har vært vertskommune for denne anskaffelsen, i tett samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark og deres innkjøpsenheter. Anskaffelsen har en varighet på åtte år. Denne innovative fellesanskaffelsen synliggjør hvordan man, gjennom en grundig behovskartlegging, felles dialog med markedet og involverende samordnings-/kommunikasjonsarenaer kommunene imellom lykkes med å effektivisere, benytte kompetanse på tvers og få tilgang på de fremtidsrettede løsningene til det beste for brukerne.

Aktuelt

Larvik signerte avtaler på vegne av 29 kommuner

Larvik kommune har landet en innovativ anskaffelse av fremtidens løsning for elektronisk medisineringsstøtte. Avtale med to leverandører er undertegnet på vegne av 29 norske kommuner.

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Leder

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322