Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Ringsaker kommune inviterer med næringslivet for å bygge morgendagens sykehjem!

Ringsaker kommune skal bygge framtidas sykehjem. For å få til det inviterer de med næringslivet!

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Lillestrøm kommune har gjennomført sin første innovative anskaffelse!

Lillestrøm kommune ønsket nye og bedre løsninger til håndtering av oppvekstadministrasjon, vikarhåndtering, timeplan og kommunikasjon - og har nå gjennomført sin første innovative anskaffelse!

Innovativ anskaffelse gir fabrikketablering på Vestlandet

Bli kjent med Cecilie!

Som en del av bloggserien "Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!" blir du bedre kjent med oss, og får innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med pådriver i Telemark/Vestfold og Viken - Cecilie Møller Endresen!

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Dobbelt så mange deltakere med digital dialogkonferanse

Innovative anskaffelser anbefalte Kystverket å arrangere den første heldigitale dialogkonferanse for å sjekk hvilke systemer markedet hadde for delegering av myndighet og tilgangsstyring (digital fullmaktshåndtering).
Kystverket sa seg villig til å prøve, og erfaringene viser at dette er noe som flere offentlige innkjøpere bør gjøre oftere.

DOGA og Leverandørutviklingsprogrammet vil samarbeide mer i tiden som kommer

I forrige uke signerte DOGA og LUP en avtale om å styrke samarbeidet i tiden som kommer.

Leder

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322