Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Store prosjekter i Nordland – er vi klar?

Fullt hus da startskuddet for innovative anskaffelser gikk av i Nordland. Det skjer store ting i Nordland fremover! Ny by - Ny flyplass er en av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekter noen gang. Med over 140 påmeldte og venteliste ser vi at det er stor interesse fra det regionale næringslivet i å være med på den utviklingen som er på gang.

Les innlegg

Europa ser igjen nordover for innovasjonsrigging

Flere europeiske land har gått sammen i en "MLE" - eller gjensidig læring og utvekslingsprosess - for å dele erfaringer og suksesskriterier hva gjelder økt grad av innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Såkalte "best practices" pekes på, og vi synes det er spesielt gledelig at både Difi, Innovasjon Norge, og Nasjonalt program for leverandørutvikling trekkes frem som kritiske faktorer og gode "hjelpere" når det offentlige skal navigere i innovasjonslandskapet og ikke minst ta i bruk offentlige anskaffelser som et strategisk innovasjonsverktøy.

Tilhørende anskaffelse

Klimasmart avfallstransport på vei!

Et nytt og spennende klimaløft er i gang med denne energiske gruppen, som til sammen representerer avfallstransport for hele 22 norske kommuner. De skal møte markedet med en fellesutfordring snarlig. Er du interessert i å være med eller få vite mer, ta kontakt med Tina Sølvberg (tina.solvberg@nho.no).

Tilhørende anskaffelse

Utvikling av utslippsfrie hurtigbåter i gang

Trøndelag fylkeskommune har initiert utvikling av en utslippsfri teknologi/konsept for hurtigbåt som ikke eksisterer gjennom en før-kommersiell anskaffelsesprosess: "Dette er en veldig spesiell måte å organisere teknologiutvikling på", sier Erik Iansen i Selfa Arctic i en artikkel på sysla.no

Aktuelt

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Ny PILOT-E utlysning

Nye PILOT-E midler innen utslippsfri maritim transport 2.0 og fremtidens klimanøytrale industri

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322