Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Kommunale anskaffelsesstrategier til inspirasjon!

Skal dere lage ny anskaffelsesstrategi, eller ønsker du inspirasjon til ny strategi? Her er tre anskaffelsesstrategier som du kan la deg inspirere av!

Les innlegg

Bærekraftige skole- og helsebygg i Malvik og Stjørdal kommuner

Som et resultat av nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag, oppstart våren 2016, har Stjørdal og Malvik kommuner økt sitt miljøfokus og fått mer innblikk i mulige løsninger for mer bærekraft. Det førte til 2 søknader til Klimasats med tildeling.

Smart bygging av omsorgsboliger, bolig for livet – initiativtakere: Vikna og Overhalla kommuner

Leverandørutviklingsprogrammet samarbeider med Vikna og Overhalla kommuner i Trøndelag i et prosjekt som skal føre til mer funksjonelle omsorgsboliger.

Barrierer for innovative anskaffelser brytes ned med en helhetlig tilnærming

I 2016 og 2017 satte et forskerteam på NTNU og TFoU søkelyset på 3 innovative anskaffelsesprosesser. Prosjektet er ferdig og sluttrapport levert. Her er de viktigste funnene.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Larvik signerte avtaler på vegne av 29 kommuner

Larvik kommune har landet en innovativ anskaffelse av fremtidens løsning for elektronisk medisineringsstøtte. Avtale med to leverandører er undertegnet på vegne av 29 norske kommuner.

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322