Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Kulturendring blir kanskje det vanskeligste?

En helt fersk rapport om avfallsfrie byggeplasser peker på bedre teknologiutnyttelse, kulturendring og tidlig samspill for å få til avfallsfrie byggeplasser. Les oppsummeringen og last ned rapporten.

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Nytt sykehus i Drammen – tid for innspill

Nærmere 170 leverandører hadde funnet veien til Drammen for å bli orientert om, og komme med innspill til, videre prosess for bygging av det nye sykehuset på Brakerøya. Prosjektsjef Arnstein Hodne og områdeleder for prosjektering, Erik Nordli, ga en status på prosjektet før en overordnet fremdriftsplan og forslag til entrepriseinndeling ble presentert. Deretter fordelte leverandørene seg på de fem fagområdene - bygg, VVS, elektro, IKT og utstyr - hvor de fikk ytterligere informasjon om videre anskaffelsesprosess fra prosjektlederne på det enkelte fagområdet. Leverandørene ble så oppfordret til å gi innspill på forslaget til entrepriseinndeling, konkurranseutforming og konkrete utfordringer knyttet til fagområdene. Nå gjelder det for leverandørene å benytte muligheten til dialog og rigge seg til for å kunne levere de beste fremtidsrettede løsningene for det nye sykehuset i Drammen.

Tilhørende anskaffelse

EduApp4Syria er en suksess!

2,8 millioner syriske barn mistet muligheten til skolegang på grunn av konflikt. Norge og Norad gjennomførte en innovativ anskaffelse på to apper som lærer syriske barn å lese. Appene er så populære og oversettes slik at de kan hjelpe 65 millioner flyktningbarn verden over.

Tilhørende anskaffelse

Larvik deler sine erfaringer fra fellesanskaffelsen av elektronisk medisineringsstøtte

I 2016 ble Larvik kommune forespurt av Velferdsteknologiprogrammet om å lede en innovativ anskaffelse av elektroniske medisineringsstøtteløsninger. I 2018 ble rammeavtale signert på vegne av totalt 29 kommuner, og nå i 2019 er implementeringen av løsningene i gang. Larvik kommune har nå laget en rapport hvor de beskriver sine erfaringer med den innovative anskaffelsesprosessen - fra start til signering av kontrakter. Rapporten kan være til hjelp for kommuner som skal anskaffe denne type teknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Den gir også refleksjoner rundt hvordan felles innovative anskaffelser bør organiseres.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Dobbelt så mange deltakere med digital dialogkonferanse

Innovative anskaffelser anbefalte Kystverket å arrangere den første heldigitale dialogkonferanse for å sjekk hvilke systemer markedet hadde for delegering av myndighet og tilgangsstyring (digital fullmaktshåndtering).
Kystverket sa seg villig til å prøve, og erfaringene viser at dette er noe som flere offentlige innkjøpere bør gjøre oftere.

DOGA og Leverandørutviklingsprogrammet vil samarbeide mer i tiden som kommer

I forrige uke signerte DOGA og LUP en avtale om å styrke samarbeidet i tiden som kommer.

Leder

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322