Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Suksesskriterier for en felles innovativ anskaffelsesprosess

Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune har gjennomført en felles innovativ anskaffelse av Norges første responssenter. Her kan du få et innblikk i hvordan de tre aktørene i fellesskap benyttet en innovativ anskaffelsesprosess, som bidro til at anskaffelsen ga gevinster for både leverandørene, kommunene og brukerne.

Les innlegg

Slik jobber LUP i fellesprosesser

Med utgangspunkt i fellesprosessen utslippsfri byggeplass ble jeg invitert til å fortelle om hvordan vi i LUP jobber! Invitasjonen kom fra KEINO (Finnish Competence Center for Sustainable and Innovative Public Procurement) og EU-kommisjonen.

Stavanger kommune inviterer til Kvikktest

Som en del av Smart city arbeidet inviterer nå Stavanger kommune gründere, oppstartselskaper og andre leverandører til å utforske nye løsninger, for en bedre hverdag i kommunen.

Tilhørende anskaffelse

Felles innovativ anskaffelse av responssenter gir avgjørende gevinster

Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune har gjennomført en felles innovativ anskaffelse av Norges første responssenter. Dette gir gevinster for leverandørene, kommunene og brukerne. Leverandøren Intelecom (som nå er en del av NetNordic) har fått et nytt produkt i et nytt marked, fordi innovativ anskaffelsesmetodikk førte til ny løsning hentet fra olje- og gass-bransjen. Kommunene og brukerne får mer effektive løsninger, økt trygghet og selvstendighet. Den innovative anskaffelsen har resultert i bedre helsetjenester for mottakerne.

Aktuelt

Nyansatt pådriver

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har engasjert Elisabeth Smith som innovasjonspådriver i programmet. Med mange års erfaring fra å arbeide med nordiske innovasjonsprosjekter vil hun bli en verdifull ressurs for programmet.

Nyansettelse!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har engasjert Solveig Dolen Nesje som arrangementskoordinator i programmet. Solveig blir en nyttig og etterspurt ressurs som flere kommer til å bruke flittig. Velkommen til oss!

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322