Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Er det mulig?

Miljødirektoratet inviterte fagfolk og leverandører til dialog for å få svar på om det er mulig å automatisere miljøovervåkningen. Her er noen smakebiter fra dialogkonferansen.

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Bergen kommune må tenke nytt om transport

Stor interesse da kommunen inviterte til dialogkonferanse om fremtidens transportløsninger.

Tilhørende anskaffelse

Sykehuset Østfold og Diffia har signert avtale om innovasjonspartnerskap

Sykehuset Østfold er det første norske sykehuset som inngår et innovasjonspartnerskap med en privat aktør. Diffia vant konkurransen i knallhard konkurranse med mange andre leverandører. Onsdag 18. september var det endelig tid for høytidelig markering og feiring av det nye partnerskapet. Sammen skal sykehuset og leverandøren utvikle digitale løsninger slik at kreftpasienter som er hjemme kan følge med på, delta aktivt og håndtere egen sykdom.

Bestod eksamen med glans

Utdanningsdirektoratet bruke prosedyren konkurransepreget dialog i anskaffelsen av et system for utvikling og gjennomføring av prøver og eksamen. Måten de gjorde det på kan gå rett inn i lærerboken, og i dette intervjuet med seniorrådgiver Øyvind Barkald Aas
i avdeling for prøve- og eksamenstjenesten deler han sine erfaringer med oss.

Aktuelt

Nyansettelse!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har engasjert Solveig Dolen Nesje som arrangementskoordinator i programmet. Solveig blir en nyttig og etterspurt ressurs som flere kommer til å bruke flittig. Velkommen til oss!

Vi søker innovasjonspådrivere!

Vi har to ledige stillinger - kanskje de er noe for deg?

Leder

Statsbudsjettet 2019 – status quo for Leverandørutviklingsprogrammet

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322