Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Hvilken prosedyre skal du velge?

Digitaliseringsdirektoratet (tidligere DIFI) har sammen med Leverandørutviklingsprogrammet utviklet en prosedyrevelger som gjør det enklere å velge prosedyre. .

Les innlegg

Bli kjent med Elisabeth!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet! (LUP)» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Elisabeth Smith!

Tilhørende anskaffelse

Erfaring fra Innovasjonspartnerskapet «Nye bruløsninger»

Tine Steinset er prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. De har innovasjonspartnerskapet "Nye bruløsninger". Her deler Tine sine erfaringer med prosjektet så langt.

En nøytral arena for innovasjon

Leverandørutviklingsprogrammet spilte en sentral rolle i prosjektet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det kommer frem i en ny rapport som har tatt for seg prosessen frem mot verdens første utslippsfrie anleggsplass i Olav 5s gate i Oslo. - Nøytralitet, koblinger og handling trekkes frem som de tre viktigste bidragene fra Leverandørutviklingsprogrammet i rapporten.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Nyansatt pådriver

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har engasjert Elisabeth Smith som innovasjonspådriver i programmet. Med mange års erfaring fra å arbeide med nordiske innovasjonsprosjekter vil hun bli en verdifull ressurs for programmet.

Nyansettelse!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har engasjert Solveig Dolen Nesje som arrangementskoordinator i programmet. Solveig blir en nyttig og etterspurt ressurs som flere kommer til å bruke flittig. Velkommen til oss!

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322