Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Robotisering, AI og RPA er svaret – men hva er spørsmålet?

... og spørsmålet er hvordan forenkle, effektivisere og kvalitetsforbedre tjenester - både internt i egen virksomhet og ut til brukerne, startet Sandefjord kommune med å si når de presenterte sine erfaringer med roboten/chatboten kommune-Kari. Over 120 deltagere fra både offentlige virksomheter og leverandører av robotteknologi var samlet for sammen å fokusere på mulighetsrommet i robotisering og hvordan integrere det med eksisterende løsninger.

Stor interesse for materialvalg i nytt regjeringskvartal

28.05 inviterte Statsbygg og BNL i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til leverandørseminar rundt materialvalg i nytt regjeringskvartal.

Tilhørende anskaffelse

Innovasjonspartnerskapet 1.000 bygg – 10.000 muligheter er utlyst

Nå er Innovasjonspartnerskapet med Bergen kommune lyst ut og det inviteres til tilbudskonferanse mandag 18.juni kl 13-15

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Ny PILOT-E utlysning

Nye PILOT-E midler innen utslippsfri maritim transport 2.0 og fremtidens klimanøytrale industri

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322