Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

The Nordics join forces

Cities and municipalities joining forces to challenge the market is an effective way to get innovative and green solutions. For the first time, we are establishing a joint process on a Nordic level!

Les innlegg

Bli kjent med Hilde!

Som en del av bloggserien «Bli kjent med Leverandørutviklingsprogrammet!» får du innblikk i hva vi som program gjør når det kommer til leverandørutvikling og innovative offentlige anskaffelser! I dette blogginnlegget blir du bedre kjent med Hilde Sætertrø!

Tilhørende anskaffelse

Fylkesmøte 24. oktober

Torsdag 24.oktober møttes en rekke nøkkelpersoner fra fylker rundt om i landet til inspirasjon og dialog for å synliggjøre og gi innspill til hvordan Innovative Anskaffelser er, og kan være, en regional Innovasjonsmotor.

Tilhørende anskaffelse

Kunne vi bare sett …

Mandag 14.oktober var dagen da Vestre Vikens behov for å kunne benytte videosamtale når folk ringer inn til medisinsk nødtelefon 113 skulle "møte" innspill til løsningsutvikling fra leverandørene. Nærmere 100 deltagere hadde funnet veien til dialogkonferansen i Drammen for å få nærmere informasjon om prosjektet og behovet, samt i fellesskap diskutere utfordringsbildet og mulighetsrommet.
AMK-operatørene føler mange ganger at de har bind for øynene. Det tar lang tid å stille spørsmål for å finne ut hva som faktisk foregår. "Kunne vi bare sett!" har AMK-operatørene uttrykt flere ganger. "Da kunne de veiledet bedre. Gitt raskere og riktigere hjelp. Og reddet potensielt flere liv."

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Nyansettelse!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har engasjert Solveig Dolen Nesje som arrangementskoordinator i programmet. Solveig blir en nyttig og etterspurt ressurs som flere kommer til å bruke flittig. Velkommen til oss!

Vi søker innovasjonspådrivere!

Vi har to ledige stillinger - kanskje de er noe for deg?

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322