Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Utvikling av utslippsfrie hurtigbåter i gang

Trøndelag fylkeskommune har initiert utvikling av en utslippsfri teknologi/konsept for hurtigbåt som ikke eksisterer gjennom en før-kommersiell anskaffelsesprosess: "Dette er en veldig spesiell måte å organisere teknologiutvikling på", sier Erik Iansen i Selfa Arctic i en artikkel på sysla.no

Les innlegg

Bærum kommune inviterer andre kommuner til samarbeid!

Bærum kommune inviterer kommuner inn til et samarbeid om en innovativ anskaffelse på "digitale læringsmidler"

Tilhørende anskaffelse

Ambisjoner i Tinn for ny ungdomsskole m/flerbrukshus

Tilhørende anskaffelse

Startskuddet gått for leverandørdialogen om Nytt sykehus i Drammen

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Nye innovasjonspartnerskap 2018 – søknadsfrist 19. april

Har du en god idé som i samarbeid med næringslivet kan utvikles til et nytt produkt eller tjeneste innen grønne løsninger/grønn samferdsel, helse/velferd eller samfunnssikkerhet?
Husk søknadsfristen 19. april

Ny PILOT-E utlysning

Nye PILOT-E midler innen utslippsfri maritim transport 2.0 og fremtidens klimanøytrale industri

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322