Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Heldigvis skal ikke trønderske kommuner kjøpe utdaterte IT-løsninger

I de første dagene i mars var totalt 26 kommuner representert på samling for «bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger» som foregikk på Værnes. Kommunene har forstått at god behovskartlegging og aktiv bruk av markedet vil gi dem fremtidsrettede IT-løsninger.

Les innlegg

Bergen kommune samlet markedet til hjernedugnad

Bergen kommune samlet 170 deltagere til markedsdialog om innovasjonsprosjektet 1000 bygg – 10 000 muligheter. Leverandørene måtte jobbe aktivt hele dagen for å løse kommunens behov gjennom konseptet hjernedugnad og speed dating.

Tilhørende anskaffelse

– Største investering i Bamble kommunes historie

Et 20 talls leverandører var kommet til Halen gård i Langesund for å få presentert Bamble kommunes største prosjekt noensinne. Der fikk de presentert behovet for et skoleanlegg bestående av en 5-parallell ungdomsskole med plass til 550 elever med tilhørende svømmehall, idrettshall og lokaler til flyktningetjenesten og voksenopplæringen. - Et svært interessant prosjekt, uttrykte en leverandør.

Stinn brakke da Sykehusinnkjøp inviterte til Dialogkonferansen 2018

Over 400 deltaker møtte opp på Sykehusinnkjøps nye møteplass.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Startprogrammet er i gang

Meld deg på et Startprogram for innovative anskaffelser

Når bare 1,4% av anskaffelsene utlyst på Doffin i 2016 var innovative må vi inspirere og motivere flere offentlige innkjøpere til å ta metoden i bruk. Det er nettopp det som er formålet med Startprogrammet, og det første nasjonale går av stabelen 28.februar i Oslo. Vi tar sikte på å gjennomføre ytterlige tre nasjonale Startprogram i 2018 i tillegg til de vi kjører regionalt. Følg med på kalenderen for å se når og hvor neste Startprogram gjennomføres.

Leder

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Evaluering viser at vi er på rett vei!

Menon Economics har gjennomført en underveisevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Stø kurs fremad, er oppfordringen videre.

Anskaffelser som regional innovasjonsmotor!

Jeg synes det er svært gledelig å registrere at anskaffelser løftes fra administrasjon til strategisk nivå, nå også i det regionale utviklingsarbeidet. Vi ser en gryende tendens til at regionenes egne anskaffelser bevisst brukes som innovasjonsmotor. Ikke bare for å få bedre fremtidsrettede løsninger for brukere og samfunn, men også for å få fart på det regionale utviklingsarbeidet.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322