Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Asker kommune satser på ombruk og innovasjon

- Vi har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi til www.asker.kommune.no.

Les innlegg

Møt oss på Arendalsuka!

Lurer du på hvor vi er under Arendalsuka? Her får du oversikt!

Tilhørende anskaffelse

Veidekke innfører fossilfrie byggeplasser

Det nytter at offentlige virksomheter går sammen og stiller krav i anskaffelsene sine.

Anskaffelsesprisen 2019 – åpent for nominasjoner

Samarbeider din virksomhet godt med leverandører? Da kan du være en god kandidat for Anskaffelsesprisen 2019!

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Dobbelt så mange deltakere med digital dialogkonferanse

Innovative anskaffelser anbefalte Kystverket å arrangere den første heldigitale dialogkonferanse for å sjekk hvilke systemer markedet hadde for delegering av myndighet og tilgangsstyring (digital fullmaktshåndtering).
Kystverket sa seg villig til å prøve, og erfaringene viser at dette er noe som flere offentlige innkjøpere bør gjøre oftere.

DOGA og Leverandørutviklingsprogrammet vil samarbeide mer i tiden som kommer

I forrige uke signerte DOGA og LUP en avtale om å styrke samarbeidet i tiden som kommer.

Leder

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Å forene ulike krefter er et effektivt virkemiddel i omstillingsarbeidet

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322