Om oss

NHO, KS og DIFI er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat. Det er regionale kontakter ved flere av NHO og KS sine regionskontor.

Siden starten i 2010 har programmet gjennomført over 100 pilotprosjekter og utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2019 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene:

  • Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet.
  • Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei.
  • Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.

Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.

Programmets partnerskap

NHO
KS
DIFI
Innovasjon Norge
Forskningsrådet
Kommunal- og moderniseringsdepartmentet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Statsbygg
Forsvarsbygg
Statens Vegvesen
NAV
Jernbaneverket
Avinor
Skatteetaten
Helse Sør-Øst
Helsedirektoratet
Oslo kommune
Bergen kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Målgruppen er stat, kommuner, leverandører og bransjeforeninger, i tillegg til aktører som skal fremme innovasjon, samt utviklings-/FoU-aktører.