Om oss

Programmet er en pådriver og fasilitator for å øke offentlige virksomheters evne til å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser. NHO, KS og DIFI er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat.

NHO, KS og DIFI er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat. Det er regionale kontakter ved flere av NHO og KS sine regionskontor.

 

Siden starten i 2010 har programmet gjennomført over 100 pilotprosjekter og utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2019 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene:

 

  • Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet.
  • Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei
  • Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.

Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.

 

Programmets partnerskap

 

NHO
KS
DIFI
Innovasjon Norge
Forskningsrådet
Kommunal- og moderniseringsdepartmentet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Statsbygg
Forsvarsbygg
Statens Vegvesen
NAV
Bane NOR
Avinor
Skatteetaten
Helse Sør-Øst
Helsedirektoratet
Oslo kommune
Bergen kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Målgruppen er stat, kommuner, leverandører og bransjeforeninger, i tillegg til aktører som skal fremme innovasjon, samt utviklings-/FoU-aktører.