Grong kommune

Grong kommune ligger i midtre del av Namdalen i Nord-Trøndelag, omkring elvene Namsen og Sanddøla, som flyter sammen ved tettstedet Grong. Typiske næringer i Grong er skogbruk, jordbruk, kraftproduksjon, reiseliv og laksefiske.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser (1)

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.