Nå ser vi verdien av at noen har gått foran

av Riche Vestby
Foto: Dignio

I disse rare koronatider får vi daglig bekreftet at innovasjonsprosessene som pågår i helsesektoren er viktigere enn noen gang. Det finnes lyspunkter i alt dette uvisse. Vi ser gode eksempler på at løsninger innovatører i offentlige virksomheter og norsk næringsliv har samarbeidet om de siste årene virker. Disse imøtekommer reelle og viktige behov i en kaotisk situasjon. Alle løsninger som bidrar til at helsepersonell kan innrette innsatsen sin mot de viktigste oppgavene på en trygg og bærekraftig måte teller. Flere av disse er resultatet av innovative anskaffelser.

Sammen om utfordringene

I Leverandørutviklingsprogrammet mottar vi daglig tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere som forteller at man nå står skulder ved skulder og løser utfordringene sammen, og det skjer raskere enn noen gang før. Nå åpnes dørene på vidt gap for løsninger som kan avhjelpe situasjonen norsk helsevesen står i. Velferdsteknologiske løsninger bidrar til at kommunene kan levere gode tjenester uten å møte innbyggerne fysisk. Løsninger for elektronisk medisineringsstøtte er et eksempel på dette. Fastleger, sykehusleger og psykologer møter pasientene sine gjennom digitale konsultasjoner. Kommuner og sykehus bruker digitale verktøy for avstandsoppfølging og effektiv pasientoppfølging. Roboter tas i bruk i arbeidet med smittevern. Dette er bare noen få av mange slike eksempler.

Honnør til pionerne

Det er på tide å gi honnør til offentlige virksomheter som har tatt sjansen på å gå opp løypa, og til grundere og leverandører som utrettelig har stått på for å få innpass med bærekraftige og innovative løsninger. Alle som har prøvd seg vet at det koster å gå først. Det vet endringsagentene som jeg har hatt gleden av å jobbe med i selskaper som Diffia, Innocom, Evondos og Dignio. Det er risiko forbundet med å være tidlig ute, og det har foregangskommuner som Stavanger, Oslo, Bærum og Lindås fått kjenne på. Heldigvis har vi disse og flere andre som som har mot, vilje og evne til å gå opp løypa og jobbe fram nye løsninger. Ildsjeler har lenge sett at samarbeid mellom offentlig og privat sektor er veien å gå. Nå tyder mye på at flere og flere deler denne erkjennelsen.

Foto: Dignio

Behovet er fortsatt stort

Mange prosjekter er fortsatt under utvikling og opplever fornyet interesse og aktualitet. Et eksempel på dette er målet om å få på plass løsninger for sikker prøvetaking og analyse hjemme som Sykehuset Østfold jobber med. Aldri har vel behovet for akkurat dette vært større. En slik løsning kan nettopp bidra til at sårbare grupper slipper å måtte møte opp på steder der de er utsatt for smitte. Den kan redde liv.

Håp for framtida

I nasjonalt program for leverandørutvikling jobber vi for å koble behov og løsninger sammen. Det fortsetter vi utrettelig med, også i tida som kommer gjennom digitale flater. La oss håpe at når denne krisa er over, så har erfaringene vi gjør oss nå endret måten vi jobber på, både måten vi leverer tjenester på og måten vi samarbeider på. Forhåpentligvis vil erfaringene bidra til at vi klarer å bygge ned noen av barrierene som kun for få uker siden virket høye som Kilimanjaro. Kanskje gjør disse tidene at mange flere får øynene opp for det jeg har hatt som drivkraft i mange år, nemlig at sammen får vil til så mye mer enn om hver og en sitter på sin tue.

Dette håpet tar jeg med meg inn i de neste ukene med usikkerhet Lykke til alle helter der ute. Jeg heier på dere og hver dag, alltid!

 

PS! Trenger du bistand fra oss i Leverandørutviklingsprogrammet så er vi bare en telefon unna.