Elektronisk medisineringstøtte
Tilgjengelig

Løsning fra

Elektronisk medisinering til eldre hjemmeboende

Sist oppdatert
Å passe på at eldre hjemmeboende tar medisinen sin er ressurskrevende, samtidig som mange brukere kan bli mer selvhjulpne bare de får riktig hjelp. En enkel medisindispenser gir brukeren trygghet og frihet i hverdagen.

Behovet: redusere ressursbruk knyttet til medisinering

Helsevesenet står overfor store utfordringer i årene som kommer. Det vil være færre hender til å utføre omsorgen, og oppgavene blir mer komplekse. I dag bruker hjemmetjenesten mye ressurser til å bistå brukerne med medisinering: fra kontakt med fastlege, bestilling på apotek og til å påse at bruker tar sin medisin. Det inngår mange manuelle rutiner som både er tidkrevende og kan innebære en kilde til feil eller mangelfull medisinering.

En felles innovativ anskaffelse på vegne av 29 kommuner ble ledet an av Larvik kommune, hvor målsetningen var å finne løsninger som skulle gjøre brukerne mer selvhjulpne, og som reduserte feilmedisinering. Dignio ble i 2018 tildelt oppgaven om å levere en løsning tilpasset to ulike brukerbehov.

Løsningen: trygg og enkel medisindispenser

Etter ni år på markedet leverer Dignio medisineringsstøtte til to hundre kommuner og ti sykehus i Norge.

Løsningen dekker behovene til to brukergrupper. Den første brukergruppen er eldre med nedsatt mobilitet som tilbringer mye tid hjemme. De får en robust medisindispenser som passer til hjemmebruk. Den andre gruppen er mer mobil, og trenger en dispenser som er hendig å ta med seg. Den er batteridrevet og kan puttes i vesken når man skal ut.

Brukerne må ofte ta medisiner av ulike slag flere ganger om dagen. Hukommelsesproblemer, dårlig syn og redusert fingernemhet kan gjøre det vanskelig å utføre medisineringen på egen hånd. Medisindispenseren er laget slik at det er umulig for brukeren å gjøre feil.

Elektronisk medisineringsstøtte
Medisindispenseren tilpasset hjemmebruk. Foto: Dignio

Vi etablerte Dignio fordi vi tror det vil være et skifte i helsetjenesten. Helsetjenester fra det offentlige kommer til å bli mye mer hjemmebasert.

- Lars Christian Dahle.

Trygghet og frihet i hverdagen

– Hvis de har trykket på knappen, så er det veldig sannsynlig at de har tatt medisinen. Det blir en slags trygghetsalarm: for hvis pasienten ikke har tatt medisinen er det ikke fordi de ikke vil, men at det har skjedd noe, sier daglig leder i Dignio Lars Christian Dahle, og fortsetter med et eksempel:

– Kanskje ligger pasienten på gulvet eller har fått slag, og når helsepersonell får varsel om at medisinen ikke er tatt, vil de rykke ut for å se hva som har skjedd.

Dignio leverer ulike medisindispensere tilpasset ulike behov, men fellesnevneren for alle er at brukeren skal oppleve mer trygghet og frihet når de får riktig dose til rett tid. I tillegg sparer det viktige ressurser for kommunen, som heller kan bruke helsepersonellet til mer kritiske oppgaver.

– Dette erstatter at kommunen har egne ansatte som reiser rundt for å dele ut medisiner. Disse bruker mye tid i bilen, og en person i fulltidsstilling rekker såvidt rundt til ti til tolv pasienter på en dag. Det er veldig lite effektivt, mener Dahle.

Fordeler med elektronisk medisindispenser

 • Brukeren får rett medisin til rett tid.
 • Brukere opplever økt fleksibilitet, mestringsfølelse og forutsigbarhet i hverdagen.
 • Redusert smitterisiko mellom helsepersonell og bruker.
 • Ti til femten medisindispensere utplassert hos hjemmeboende frigjør ett årsverk i kommunen.

I korte trekk

 • En robust versjon som passer til hjemmebruk.
 • En mobil dispenser som får plass i vesken.
 • Brukes av to hundre kommuner og ti sykehus i Norge

Effektanalyse

 • Anskaffelsen som helhet over en fire års kontraktsperiode ga 44 – 222 millioner kr i gevinst.
 • Dignios omsetning økte fra 3,7 millioner kr i 2015 til 44 millioner kr i 2020.

Se hele rapporten.

Dignio leverer også en løsning for digital hjemmeoppfølging

Flere norske kommuner har også tatt i bruk digital hjemmeoppfølging – en annen tjeneste levert av Dignio. Digital hjemmeoppfølging knytter helsepersonell og pasient sammen på en digital plattform.

Appen kan brukes på telefon eller nettbrett, og pasienten kan enkelt følge opp egen helseplan, samtidig som pasienten får tettere oppfølging fra lege og omsorgspersonell. Typiske brukere er de med kroniske sykdommer som diabetes, kols, kreft og hjerteproblemer.

Dignio AS

 • Etablert i 2010, og hadde første løsning på markedet i 2013.
 • Utvikler velferdsteknologi som legger til rette for mer hjemmebasert pleie og oppfølging.
 • Har hovedkontorene i Fredrikstad og Oslo, med avdelinger i England, USA og Sverige.
 • Leverer løsningene sine til flere land i Europa og Kina.
 • Har kjøpt opp det canadiske helsetech-selskapet AceAge Inc., som produserer elektroniske medisindispensere.

Leverandør

Dignio

Stenersgata 1A, 0050 Oslo

https://dignio.com/

Kontaktperson:

Linda Dahlen

Salgssjef

linda@dignio.com

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no