Effektanalyse: Innovativ anskaffelse av elektronisk medisieringsstøtte

av Riche Vestby

Effektanalyse viser store muligheter for besparelser ved bruk av elektronisk medisineringsstøtte.

I perioden 2016 til 2018 gjennomførte Larvik kommune en innovativ anskaffelse av medisineringsstøtte på vegne av i alt 29 kommuner. Anskaffelsen ble gjennomført med bistand fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) i samarbeid med det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. LUP har nå fått gjennomført en effektanalyse av av anskaffelsen. Arbeidet er utført av av Oslo Economics og hele rapporten finner du her.  Effektanalyse av elektronisk medisineringsstøtte OE aug 2021 (1)

Viktige funn i effektanalysen

Analysen estimerer netto nåverdi av prissatte virkninger til mellom 1,6 og 3,0 milliarder kroner dersom alle kommuner i Norge tar i bruk elektronisk medisineringstøtte. Estimatet er satt opp mot et nullalternativ der medisinering gjennomføres manuelt i samtlige norske kommuner (hvilket ikke er tilfellet i dag).

Analysen viser videre at anskaffelsen medførte investeringskostnader på mellom 3,7 og 4,9 millioner. Netto nåverdi av alle prissatte virkninger over en kontraktsperiode på 4 år er estimert til mellom 52 og 265 millioner. I tillegg har anskaffelsen ført til betydelige positive virkninger for brukere av løsningen i form av rett medisinering til rett tid,  økt fleksibilitet og forutsigbarhet i hverdagen, økt mestringsfølelse og redusert smitterisiko.

Et annet element som løftes frem er at fellesanskaffelsen har medført raskere spredning av elektronisk medisineringsstøtte som følge av at samarbeidskommunene var tidlig ute og at de i etterkant har delt erfaringer, konkurransegrunnlag og framgangsmåte med andre kommuner. Analysen viser også at fellesanskaffelsen utgjorde en av flere innovative anskaffelser som har hatt betydning vor veksten i selskapene Dignio og Evondos som vant konkurransen.

Analysen konkluderer også med at både LUP og Velferdsteknologiprogrammet har vært viktige for gjennomføringen av anskaffelsen samt i arbeidet med å spre kunnskap og metode fra anskaffelsen i etterkant.