Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er en av aktørene bak Nasjonalt program for velferdsteknologi. Programmet er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Ca 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene rundt å ta i bruk trygghetsteknologi. Prosjektet er nå i en sprednings- og implementeringsfase og pågår ut 2020.

En av satsingene i programmet handler om medisinsk avstandsoppfølging. I alt seks prosjekter bidrar i perioden 2018-2021 til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging som verktøy i oppfølging av personer med kroniske lidelser. Helsedirektoratet vil bruke erfaringene fra prosjektene til å gi nasjonale anbefalinger om implementering av tiltaket. Kristiansand (med Farsund, Grimstad og Arendal), Ullensaker (med Gjerdrum), Oslo, Eid (med Selje), Larvik og Bodø deltar i prosjektet.

Det er gjennomført ulike former for innovasjonsvennlige anskaffelser i de mange prosjektene i programmet.

https://helsedirektoratet.no/

Relaterte anskaffelser (3)

StartOff – enklere tilgang på informasjon

Familier til barn og unge med sammensatte behov bruker mye tid på å finne frem til informasjon om relevante tilbud og tjenester. Helsedirektoratet ønsker å utforske muligheten til å bruke kunstig intelligens eller annen teknologi for å tilgjengeliggjøre relevant informasjon…

Robotisering

Mange kommuner og statlige aktører går sammen om erfaringsnettverk for anskaffelse av robotiseringsløsninger. Hvilke muligheter finnes? Hvilke teknologier er nyttig til hvilket formål?

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.