Pågående anskaffelse

Elektronisk medisineringsstøtte

Innovasjonsløft

Larvik kommune leder an når ni kommuner skal gjennomføre en innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.

Framdrift

Behov

I februar 2017 ble det arrangert en erfaringsdelingsworkshop med kommunene, samt en behovskartleggingsworkshop med brukere og tjenesteytere.

Dialog

Kommunene gjennomfører ulike dialogakiviteter med markedet våren 2017. Det ble arrangert en dialogkonferanse 6. april, og en til en møter med interesserte leverandører gjennomføres i uke 22.

Konkurranse

De ni kommunene med Larvik i spissen har en intensjon om å utlyse konkurranse høsten 2017.

Går sammen for å finne de gode løsningene

Larvik kommune er i gang med en innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. De vil presentere sine behov og utfordringer for markedet gjennom dialogaktiviteter våren 2017. Erfaringene viser at flere andre kommuner har behov på samme felt, og at det er smart å samarbeide om slike anskaffelser. Larvik kommune har fått i oppdrag fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet å gjennomføre denne anskaffelsen på vegne av flere. Resultatet av invitasjonen fra Larvik er at  åtte andre kommuner har meldt sin interesse for å gjennomføre en felles anskaffelse sammen med dem.

Gjennom å samarbeide på denne måten vil kommunene dele erfaringer, utforske ulike behov og sammen utfordre markedet på å få fram framtidas løsninger. Dette gjør at man får opp volumet på anskaffelsen. I tillegg til de åtte er fire andre kommuner koblet på prosessen i et læringsperspektiv. Et slikt samarbeid gir god grobunn for spredning da både kompetanseheving og tjenesteinnovasjon kan skje i flere kommuner parallelt.

I Leverandørutviklingsprogrammet kaller vi det å samle flere aktører om felles prosjekter på denne måten innovasjonsløft.