Kongsbergregionen

Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for 7  kommuner – Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden. Kongsbergregionen arbeider for utvikling gjennom samarbeid – der samarbeid og regional posisjon kan gi hensikt i kommunenes utviklingsarbeid.

 

Relaterte anskaffelser (3)

Pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

Anskaffelsen omfatter digitalt pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, sensorer knyttet til trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i et varslingssystem. Løsningene skal kunne kommunisere med et nyanskaffet responssenter.

Responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi

Kongsbergregionen, Værnesregionen og Tromsø kommune har likelydende behov knyttet til etablering av regionale responssentertjenester, og vurderte at det kan være gevinster å hente på å samarbeide om anskaffelse av løsning(er). De har derfor valgt å stå sammen om en felles…

Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehage og skole

Kongsbergregionen har en målsetting om å gjøre skolehverdagen enklere ved å finne de optimale digitale løsningene for skole og barnehage. De har gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge reell bruk og behov for digitale løsninger i oppvekstsektoren. Kongsbergregionens overordnede…