Bergen Vann

Bergen Vann KF (BV) ble stiftet 01.07.2004. Bystyret ønsket å opprette et selskap med fokus på kjerneområdene drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samtidig så en for seg en utvikling av større og mer selvstendige VA-selskapet og at det over tid ville utvikle seg et eget marked for VA-tjenester.

Kontaktinformasjon

Adresse

Spelhaugen 22,
5174 Fyllingsdalen

E-post

bergenvann@bergen.kommune.no

Telefon

55 56 75 00

Nettside

http://bergenvann.com/

Relaterte anskaffelser (1)

Ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng

Bergen Vann og mange andre vannverk har tunnelbassenger for drikkevann. Det er dyrt og farlig å fjerne slam. Mange har aldri vært rengjort.