Nannestad kommune

Nannestad er en kommune i Akershus.