Lindås kommune

Lindås kommune ligger i Nordhordland og har et folketall på 15.607 innbyggere. De har flere innovative anskaffelser innen velferdsteknologi og skolebygg.

Relaterte anskaffelser

Smartere drift og vedlikehold

Bergen kommune eier og forvalter ca. 1000 bygg – totalt mer enn 1 million kvadrat- meter. Årlig brukes rundt 500 millioner kroner av kommunens driftsbudsjett til vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av eksisterende bygg. Bergen kommune jobber til dels både tungvint…

Trygghetsskapande teknologi

Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester.