Lindås kommune

Lindås kommune ligger i Nordhordland og har et folketall på 15.607 innbyggere. De har flere innovative anskaffelser innen velferdsteknologi og skolebygg.

Relaterte anskaffelser (1)

Trygghetsskapande teknologi

Ilag med tre andre kommunar, banar Lindås kommune veg for framtidas omsorgstenester.