Vestfold offentlig innkjøpssamarbeid

VOIS er et formalisert samarbeid om felles rammeavtaler og innkjøpsspørsmål.