GK Inneklima og MazeMap er tildelt kontrakt i 1000 bygg — 10.000 muligheter

av Harald Aas

Vi er glad for å ha kommet i mål. Avtalene vi inngår skal kunne forenkle og bedre arbeidshverdagen til mange ansatte og innbyggere i Bergen, sier prosjektleder Maria Gonzalez.

Maria Gonzales

Vi er glad for å ha kommet i mål. Avtalene vi inngår skal kunne forenkle og bedre arbeidshverdagen til mange ansatte og innbyggere i Bergen, sier prosjektleder Maria Gonzalez.

Bergen kommune har inngått avtale med leverandørene GK Inneklima AS og MazeMap AS om innovasjonspartnerskap i prosjektet «1000 bygg – 10.000 muligheter».
Bergen kommune har rundt 1000 bygg på til sammen 1,2 million kvadratmeter og har i prosessen vært tydelig på at ønsket er smartere drift og vedlikehold.

Løsningene kommer fra to leverandører, hvor synergieffekten kan være veldig stor. Kort om de ulike løsningene:

—> GK Inneklima AS vil videreutvikle sitt eksisterende skybaserte driftssystem, GK Cloud.  Innovasjonsproduktet vil på en effektiv og kostnadsreduserende måte koble sammen flere av grunnsteinene i forvaltning, drift og vedlikehold; FDV-system, SD-anlegg og energioppfølgingssystem.

Dette gjør det mulig å raskt kunne styre, logge og tilgjengeliggjøre store mengder data, selv på eldre systemer med begrenset funksjonalitet. Med store mengder data tilgjengelig vil systemet lære hva som er normaltilstand og hva som er avvik. Ved avvik vil varsling skje automatisk i et skjermbilde som er tilpasset den enkelte bruker.

Samlet sett gir løsningen store muligheter til å effektivisere, men også heve kvaliteten på den tekniske driften til kommunen uten at det må gjøres store investeringer. Dokumentasjon vil være lettere tilgjengelig, og man vil kunne optimalisere energiforbruket ved tidlig varsling på avvikende forbruk. Raskere melding ved feil og alarmer vil gi bedre mulighet for å planlegge utbedring, og unngå unødvendig nedetid som både koster penger og går ut over sluttbrukerne. Løsningen skal være enkel å rulle ut, noe som gjør det lett å hente ut gevinster fra mange bygg.

—> MazeMap AS er den andre partneren i innovasjonspartnerskapet. I samarbeid med Bergen kommune skal firmaet lage et nytt system for automatisk innhenting av bygningsdata og tilgjengeliggjøre dataene gjennom integrasjon med andre systemer. Målet er å kunne innlese plantegninger og automatisk gjøre disse om til interaktive kart med tilhørende bygningsdata. Teknologien som skal utvikles bygger på kunstig intelligens og vil være en betydelig utvidelse av MazeMaps allerede eksisterende skybaserte produkt.

Systemet vil automatisk kunne skape temakart som f.eks. branntekniske kart og automatisk kalkulere kvadratmeterstørrelsen på alle rom, etasjer og bygninger med utgangspunkt i NS394 (standarden for areal- og volumberegninger av bygninger). I tillegg vil kartene kunne brukes av publikum for f.eks. visualisering av stifinning i kommunale bygg for besøkende med funksjonsnedsettelse og diverse interessepunkt for innbyggerne.

MazeMap og GK har forpliktet seg til å samarbeide for å optimalisere løsningene.
– Underveis i prosessen så vi at det fantes mulige synergieffekter ved å kombinere disse to leverandørene. I kontrakten har begge forpliktet seg til å sette av et visst antall timer for å fremme en løsning som kan gi gevinst ut over det hver enkelt av dem kan tilby, sier prosjektleder Maria Gonzalez.

Innovasjon Norge bidrar med 4,9 millioner kroner til utviklingskostnader av GK sin løsning og 2,5 millioner til MazeMap. Bergen kommune, ved Etat for bygg og eiendom, bidrar med aktuelle ressurser i utviklingsløpet som starter i september i år. Utviklingsperioden går til august 2020.

Her kan du lese mere om hvordan Bergen kommune har kjørt den innovative anskaffelsen.